Cangen Merched y Wawr Llandegfan
Croeso i gangen Merched y Wawr Llandegfan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eirian Isfryn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llandegfan yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Llandegfan
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Neuadd y Plwyf
7.00 3ydd Nos Fercher y mis

2018
Medi 19eg - Yoga i Bawb (o'r gadair neu ar y llawr) yng nghwmni Gwen Lasarus
Hydref 17eg - Noson o Gelf yng nghwmni Sioned Glyn
Tachwedd 21in - 'Byw yn yr Artig a'r Antartig' yng nghwmni Paula Roberts
Rhagfyr 19eg - Dathlu'r Nadolig hefo aelodau'r gangen

2019
Ionawr 16eg - Noson yng nghwmni Ann Griffiths o Heddlu Gogledd Cymru
Chwefror 20fed - Noson o Hwyl a Chwis
Mawrth 20fed - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 17eg - Edrych ar hen bethau yng nghwmni Simon Bowers, cwmni Morgan Evans
Mai 15fed - Trip Blynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Isfryn
Cymerau, Lôn Ganol, Llandegfan, Ynys Môn LL59 5TH
01248 716 337
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883