Cangen Merched y Wawr Llandudoch
Croeso i gangen Merched y Wawr Llandudoch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Melrose Thomas

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llandudoch yn Casglu Sbwriel

Dyma rhai o aelodau cangen Llandudoch, rhanbarth Penfro yn barod i ddechrau ar eu gorymdaith o amgylch y pentref i gasglu sbwriel fel rhan o ymgyrch y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen  …Darllen mwy  »

Cangen Llandudoch yn cefnogi Pared Gŵyl Dewi Aberteifi

Rhai o aelodau Cangen Llandudoch yn paratoi i ymuno ym mhared Gŵyl Dewi Aberteifi eleni.    

Merched y Wawr Llandudoch yn derbyn tystysgrif Anrhydedd gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru

Mae MyW Llandudoch wedi derbyn tystysgrif Anrhydedd gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru am eu gwaith diflino yn paratoi lluniaeth yn Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch a hyn am bron i 30 mlynedd. Cyflwynwyd  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf 2018 – Coeden Nadolig

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth creu Coeden Nadolig. Daeth Dilys Ann Richards o gangen Pen-y-bont ar Ogwr yn 1af Yn 2il, daeth Mim Roberts (Aelod Unigol)  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llandudoch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Plannu Cennin Pedr yn Llandudoch

Bu aelodau cangen Llandudoch yn plannu Cennin Pedr yn y pentref. Gwelir yn  y  llun cyntaf yr aelodau gyda  phlant y cylch meithrin,  ac yn yr ail llun mae aelodau Merched  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Man cyfarfod : Canolfan Goffa – Nos Lun cyntaf o'r mis 7.00.y.h.
  Rhaglen
  2018-19

  2018
  Medi 3ydd – Swper yn y Cartws
  Hydref 2ail (nos Fawrth) - Ymweld â Changen Trefdraeth
  Hydref 6ed - Bore Coffi Neuadd y Farchnad Aberteifi
  Tachwedd 7fed – Darllen Clebran
  Tachwedd 7fed (nos Fercher) - Ymweld â Changen Aberteifi
  Tachwedd 13eg (nos Fawrth) - Olive ag Yvonne: Crefftiau / Anrhegion
  Tachwedd - Cwis Hwyl Cenedlaethol - Caffi Beca
  Rhagfyr 3ydd – Cinio Nadolig – Llwyngwair

  2019
  Ionawr – 7fed – Dafydd Wyn (Rees) Heno: Taith i Nepal.
  Chwefror 4ydd – Hawl i Holi: Martin Lloyd, Nia Siggins, John Davies, Jill Lewis
  Mawrth 4ydd – Dathlu Gŵyl Dewi yng nghwmni canghennau Blaenffos a Chapel Newydd - Te: Pawb
  Mawrth 6ed - Ymweld â Changen Bro Elfed
  Ebrill 1af – Sian Jones; Gair a Chân
  Mai 7fed (nos Fawrth) – Cyfarfod blynyddol.
  Mehefin – Gwibdaith yr Haf.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Beryl Rees
  Meini’r Abad, Bryn Hir, Llandudoch, Aberteifi, Ceredigion SA43 3GU
  01239 615 422
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730