Cangen Merched y Wawr Llandysul a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Llandysul a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Geralyn Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cerdded rhan o lwybr yr arfordir – Aberporth i Dresaith

Bu aelodau cangen Llandysul a’r Cylch yn cerdded rhan o lwybr yr arfordir – 0 Aberporth i Dresaith yng Ngheredigion – ar nos Wener 21ain o fis Mehefin 2013. Noson  …Darllen mwy  »
Cangen Llandysul a’r Cylch - Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Pwerdy, Pontweli - 7.30

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 12fed - Huw COle- Ceffylau Gwedd Eglwyswrw
Hydref 10fed - Ymweliad a Myrddin Heritage - Swper yn Tafarn y Railway, Llanpumsaint
Tachwedd 8fed - Cwis Cenedlaethol
Tachwedd 14eg - Hyfforddiant ar sut i ddefnyddio'r Diffibriliwr
Rhagfyr 11eg - Plygain yng nghwmni Trefor Pugh a Rhiannon Ifans

2020
Ionawr 10fed - Noson Cwis yng Nghwesty'r Porth
Chwefror 13eg Noson yng nghwmni Philip Ainsworth
Mawrth 8fed - Dathlu Gŵyl Dewi yng nghartrefi Henoed yr Ardal
Mawrth 13eg - Cinio Blynyddol - Lleoliad a Siaradwraig i'w gyhoeddi
Ebrill 9fed - Pablo Lewis - Enedigol o Patagonia

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Geralyn Davies
Penbryn, Llandysul, Ceredigion SA44 4JU
01559 362 579
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285