Cangen Merched y Wawr Llandysul a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Llandysul a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Megan Foulkes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cerdded rhan o lwybr yr arfordir – Aberporth i Dresaith

Bu aelodau cangen Llandysul a’r Cylch yn cerdded rhan o lwybr yr arfordir – 0 Aberporth i Dresaith yng Ngheredigion – ar nos Wener 21ain o fis Mehefin 2013. Noson  …Darllen mwy  »
Cangen Llandysul a’r Cylch
Man cyfarfod: - Pwerdy, Pontweli – 7.30 y.h.

Rhaglen 2018 - 2019

2018
Medi 13eg – Elizabeth Jane Corbett - Awdures o Awstralia
Hydref 11eg – Ymweldiad a Jin Fermdy Teifi
Tachwedd 8fed – Carys Jones - Prynhawn Da - Blas ar waith celf
Rhagfyr 13eg –Noson Ffilm Michelle Ann Thomas

2019
Ionawr 11eg – Noson Cwis yng Ngwesty'r Porth (agored i'r cyhoedd)
Chwefror 14eg – Steffan Jenkins - Hunangofiant
Mawrth 15fed – Cinio Blynyddol - Gwesty'r Iorwg, Caerfyrddin. Gŵr Gwadd - Tweli Griffiths
Ebrill 11eg – Arddangosfa o 'Fascinators' gan Catherine Lisabeth
Mai 9fed - Mari Wyn, CNE
Mehefin 8fed - Taith - Lleoliad i'w drefnu

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Geralyn Davies
Penbryn, 1 Parc yr Ynn, Llandysul, Ceredigion SA44 4JU
01559 362 579
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285