Cangen Merched y Wawr Llanelwy
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanelwy. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eleri Wyn Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cwis Hwyl Llansannan

Bu noson hwylus yng Nghwis Hwyl Llansannan. Dyma dîm Cangen Llanelwy ddaeth yn fuddugol ar ôl ateb y cwestiwn datglwm. Llongyfarchiadau i chi gyd!
Cangen Llanelwy
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Capel Bethlehem Unedig
7.00 Nos Iau 1af y mis

2018
Medi 6ed - 'Cerdded dan y Lloer' gyda Mair Beech Williams
Medi 27ain - Ymweld a Fferm Wyau ym Mhentrecelyn
Hydref 6ed - Diwrnod Troi CHDDC
Tachwedd 1af - Y Wisg Gymreig, Dwynwen Berry
Rhagfyr 6ed - Noson Gartrefol i'n rhoi yn y Cywair Nadoligaidd
Rhagfyr - Cinio Nadolig i'w drefnu

2019
Ionawr 10fed - Awen ac Arwel Roberts yn trafod eu gwyliau yn China
Ionawr 19eg - Cwrs Crefft y Gogledd
Chwefror 7fed - Parti Canu Pwllglas
Mawrth - Swper Gŵyl Ddewi
Mawrth 9fed - Cinio'r Llywydd yng Ngwesty'r Oriel
Ebrill 4ydd - Cwis dan ofal Alwena a Merfyn Tomos
Mai 2il - Cerddoriaeth mewn Iechyd a Lles gyda Rhiannon Ifan
Mehefin 6ed - Pwyllgor Blynyddol
Gorffennaf 4ydd - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eleri Wyn Jones
2 Bwthyn Bryn Asaph, Ffordd Dinbych, Llanelwy, Sir Ddinbych LL17 OBH
01745 583 722
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362