Cangen Merched y Wawr Llanerfyl
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanerfyl. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Linda James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu Pen blwydd Cangen Llanerfyl yn 40

DATHLU PEN BLWYDD CANGEN MERCHED Y WAWR LLANERFYL YN DDEUGAIN OED. (Medi 2017) Rhai misoedd yn ôl, mi gafodd mam a finne syrpreis hyfryd pan dderbyniom wahoddiad i ymuno â  …Darllen mwy  »

Tim buddugol Rhanbarth Maldwyn

Dyma lun tim buddugol Cwis Hwyl 2017 Maldwyn – sef Cangen Llanerfyl (Gwenllian Lansdown Davies, Linda James, Gwenan Davies a Delyth Francis)

Bowlio Deg Rhanbarth Maldwyn Powys

Cangen Llanerfyl a

Dathlu Gwyl Dewi yng nghwmni Gwenan Gibbard

Bu Merched y Wawr Llanerfyl Maldwyn yn dathlu Gwyl Dewi yng nghwmni Gwenan Gibbard.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llanerfyl yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Llanerfyl
Rhanbarth Maldwyn Powys
Man Cyfarfod: Neuadd Llanerfyl
7.30 Nos Iau 1af y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Linda James
Hen Berllan, Llanerfyl, Trallwm, Powys SY21 OEG
01938 820 211
Officer Photo
Llywydd:
Marian James
10 Myrtle Drive, Trallwng, Powys SY21 7HZ
01738 553 579
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mary Steele
Eirianfa, Llanfair careinion, Powys SY21 0SP
01938 810 048
Officer Photo
Trysorydd:
Meira Evans
Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys SY21 ONZ
01938 820 120
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
01678 521 883