Cangen Merched y Wawr Llanfair Dyffryn Clwyd
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanfair Dyffryn Clwyd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Olwen Guest

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanfair Dyffryn Clwyd

Y diweddar Blodwen Wynne fu’r brif symbylydd i sefydlu Cangen Llanfair Dyffryn Clwyd yn 1973.  Ar y dechrau roedd dros 40 o aelodau ac roeddynt yn cyfarfod yn Neuadd Eleanor  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Tair o aelodau Cangen Merched y Wawr Llanfair Dyffryn Clwyd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Llanfair Dyffryn Clwyd
Rhanbarth Glyn Maelor
Man Cyfarfod: Galeri, Genus, Llawrhydd
6.30 4ydd Nos Fercher y mis

2018
Medi 26ain - Noson yng nghwmni Eurgain Prysor Jones (Capel Celyn)
Hydref 24ain - Cinio yng Ngwesty Brwcws, Dinbych
Tachwedd 9fed - Cwis Cenedlaethol yng Nghlwb Golff Dinbych
Tachwedd 28ain - Arlunio gyda Elen Jones
Rhagfyr 12fed - Llith a Charol

2019
Ionawr 23ain - Cwis
Chwefror 27ain - Dathlu Gŵyl Ddewi gyda Mr Hywel W. Edwards
Mawrth 27ain - Noson yng nghwmni Dr Gwynfor Evans
Ebrill 24ain - 'Fy Stori drwy Bwys' gan Eleri Wyn Jones
Mai 22ain - 'Amser ar fy Nwylo' gan Eirlys Savage
Mehefin - Tapio'r Bedol
Mehefin 26ain - Ymweld a Gardd a Chinio

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Guest
Fferm Sinet, Pentrecoch, Rhuthun LL15 2YD
01824 702 874
Officer Photo
Llywydd:
Eirwen Jones
7 Maes Hyfryd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1FA
01824 707 567
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Wynn Davies
Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DT
01824 703 308
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362