Cangen Merched y Wawr Llanfair Dyffryn Clwyd
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanfair Dyffryn Clwyd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Morfudd M. Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanfair Dyffryn Clwyd

Y diweddar Blodwen Wynne fu’r brif symbylydd i sefydlu Cangen Llanfair Dyffryn Clwyd yn 1973.  Ar y dechrau roedd dros 40 o aelodau ac roeddynt yn cyfarfod yn Neuadd Eleanor  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Tair o aelodau Cangen Merched y Wawr Llanfair Dyffryn Clwyd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Llanfair Dyffryn Clwyd
Rhanbarth Glyn Maelor
Man Cyfarfod: Genius, Pentre Coch
6.30 4ydd Nos Fercher y mis

2019
Medi 25 - Fiona Collins, Dysgwr y flwyddyn
Hydref 23 - 'Byd y Pys Pêr' - John Rowlands
Tachwedd 8 - Cwis Hwyl Cenedlaethol
Tachwedd 13 - Noson o chwaraeon
Rhagfyr 11 - Llith a Charol yng ngofal Marged, Menna a Megan Jones

2020
Ionawr 22 - Cwis yng ngofal Menai a Sian
Chwefror 26 - Swper Gŵyl Ddewi - Adloniant Steffan a Tudur Parry
Mawrth 25 - Anwen Hughes Prestatyn yn arddangos ei Gwaith Llaw
Ebrill 22 - Llinos Ford - Fy ngwaith yn Billsmones
Mai - 'Pawb a'i drysor'
Mehefin 24 - Gwibdaith i Ben Llyn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Morfudd M. Jones
Erw Fair, Tan y Castell, Rhuthun LL15 1DQ
01824 704 350
Officer Photo
Llywydd:
Anwen Edwards
1 Cae Hir, Yr Wyddgrug CH7 1TZ
01352 758 216
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Carys Morgan
Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun LL15 1JA
01824 702 327
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362