Cangen Merched y Wawr Llanfair Talhaiarn
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanfair Talhaiarn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Roberta Anne Owain-Ashbrook

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanfair Talhaiarn
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Llanfair T.H.
7.30 2ail Nos Iau y mis

2018
Medi 13eg - Arddangosfa Blodau gyda Ann Vaughan
Hydref 11eg - Gwaith Crefft gyda Dawn Wilks
Tachwedd 8fed - Coginio gyda Bet Thomas
Rhagfyr 13eg - 'Lluniau' gyda Llion Griffiths

2019
Ionawr 10fed - Gyrfa Chwist gyda Robert Douglas Owen
Chwefror 14eg - Helpu mewn Ysgol Dramor gyda Esther Roberts
Mawrth 14eg - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 11eg - Cyfarfod Blynyddol a Rhaglen
Mai 19fed - Planhigion a Llysiau gyda Owain Roberts
Mehefin 13eg - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Roberta Anne Owain-Ashbrook
Felin Pandy, Pont y Gwyddel, Llanfair Talhaiarn LL22 8DJ
01745 540 300
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362