Cangen Merched y Wawr Llanfair Talhaiarn
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanfair Talhaiarn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Roberta Anne Owain-Ashbrook

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanfair Talhaiarn yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau Cangen Llanfair Talhaiarn yn brysur iawn yn casglu sbwriel yn ddiweddar i gefnogi prosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd. Y nod yw i gasglu 6000 o fagiau sbwriel  …Darllen mwy  »
Cangen Llanfair Talhaiarn
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Llanfair T.H.
7.30 2ail Nos Iau y mis

Rhaglen 2019
Medi 12 - Bywyd Gwyllt Mynydd Hiraethog - Alun Williams
Hydref 10 - Cymorth Cyntaf - Dafydd Beech
Tachwedd 7 - Adloniant gan Sioned a Eirian
Rhagfyr 13 - Crefftau Nadoligaidd - Carys a Delyth

2020
Ionawr 9 - Gyrfa Chwist - R.D.Owen
Chwefror 13 - Dyddiaduron Fictoraidd - Goronwy Davies
Mawrth 12 - Dathlu Gŵyl Dewi
Ebrill 9 - Cyfarfod Blynyddol a rhaglen
Mai 14 - Ffrindiau Dementia - Cheryl Williams
Mehefin 11 - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Roberta Anne Owain-Ashbrook
Felin Pandy, Pont y Gwyddel, Llanfair Talhaiarn LL22 8DJ
01745 540 300
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
01745 860 595
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
01745 860 675
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Penllan Smithy, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362