Cangen Merched y Wawr Llanfairpwll
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanfairpwll. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mary Wyn Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanfairpwllgwyngyll
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Ysgoldy Ebenezer
7.30 2ail Nos Iau y mis

2018
Medi 13eg - Noson yng Nghwmni Glesni ac Elain Rhys
Hydref 11eg - Celf a Chaligraffi Celtaidd gyda Sioned Glyn
Tachwedd 8fed - Crefftau Liz Ann
Rhagfyr 2il - Diddanu Trigolion Plas Garnedd a Phlas Mona
Rhagfyr 13eg - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 10fed - Noson yng nghwmni Angharad Gwyn 'Adra' a 'Cychwyn Busnes'
Chwefror 14eg - 'Trydan Afon Ogwen' gyda Gareth Jones
Mawrth 13eg - Robat Arwyn - Sgwrs a Chan
Ebrill 11eg - Teyrnas Fynyddig Bhutan, Gwlad y Ddraig gyda Enid Jones
Mai 9fed - Llyfr Newydd Angharad Tomos, 'Henriet y syffrajet'
Mehefin 13eg - Taith Haf

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mary Wyn Jones
12, Lôn Hedydd, Llanfairpwll, Ynys Môn LL61 5JY
01248 714 669
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883