Cangen Merched y Wawr Llanfairpwll
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanfairpwll. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eirian Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanfairpwllgwyngyll
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Ysgoldy Ebenezer
7.30 2ail Nos Iau y mis

2019
Medi 12 - Noson agoriadol gyda'r 'Cofis yn diddanu'
Hydref 10 - Noson yng nghwmni Cefin Roberts
Tachwedd 14 - Lynn Davies - Coelion y Coliar
Rhagfyr 1 - Diddanu trigolion Plas Garnedd a Phlas Mona
Rhagfyr 12 - Cinio Nadolig yn Ysgoldy Rhos y Gad

2020
Ionawr 9 - Gareth Ff. Roberts - Mae pawb yn cyfri
Chwefror 13 - Bethan Edwards - Gwirfoddoli efo ffoaduriaid ar Ynys Cyprus
Mawrth 12 - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Sian James
Ebrill 9 - Will Lloyd Davies - Melin y Wig
Mai 14 - Ann Catrin Evans yn arddangos ei chrefft
Mehefin 11 - Ymweld â Distyllfa Abergwyngregyn ac wedyn swper i ddilyn.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catrin Withers
3 Stâd Foel Graig, Llanfairpwll, Ynys Môn, LL61 5RZ
01248 715 364
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883