Cangen Merched y Wawr Llanfarian a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanfarian a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Margaret James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Gwirfoddoli Yn Y Gymuned

Dyma lun Ann James, Cangen Melindwr a Iona Mason, Cangen Llanfarian sy’n gwirfoddoli gyda’r WRVS ac wedi derbyn medal am 15 mlynedd o wasanaeth.  

Dathlu penblwydd y gangen yn 45

Aelodau Cangen Llanfarian yn dathlu penblwydd y gangen yn 45 yng Ngwesty’r Richmond Aberystwyth – Ionawr 2014.
Cangen Llanfarian a’r Cylch
Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod : Neuadd Llanfarian
7.00 bob pythefnos

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Margaret James
Llygad y Fro, 11 Bryneglur, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4BP
01970 611 971
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285