Cangen Merched y Wawr Llanfarian a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanfarian a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mair Griffiths

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Gwirfoddoli Yn Y Gymuned

Dyma lun Ann James, Cangen Melindwr a Iona Mason, Cangen Llanfarian sy’n gwirfoddoli gyda’r WRVS ac wedi derbyn medal am 15 mlynedd o wasanaeth.  

Dathlu penblwydd y gangen yn 45

Aelodau Cangen Llanfarian yn dathlu penblwydd y gangen yn 45 yng Ngwesty’r Richmond Aberystwyth – Ionawr 2014.
Cangen Llanfarian a’r Cylch
Man cyfarfod : Neuadd Llanfarian – 7.00 y.h.

Rhaglen 2018 - 2019

2018
Medi 19eg – Cwrdd croeso ac ymaelodi yng ngofal y Llywydd.
Hydref 3ydd – Fy Mlentyndod - lluniau neu wrthrych diddorol gyda stori
Hydref 17eg – Y Cynlluniad - Diane Reynolds.
Tachwedd 7fed – Cwis yng ngofal John Jones, Ffair Rhos
Tachwedd 9fed - Cwis Hwyl Cenedlaethol - TyGlyn Aeron
Tachwedd 21ain – Taith i Ganada - Marian Beech Hughes, Bow Street
Tachwedd 26/27 - Ffair Aeaf
Rhagfyr 5ed – Carolau – Cartref Tregerddan

2018n Davies
Ionawr 9fed – Feryllydd a Fferylliaeth - Geraint Morgan Blwchyllan
Ionawr 23eg – Dathlu'r Aur (i'w drefnu)
Chwefror 6ed – Diddordebau - William Griffiths, Commins Coch
Chwefror 27ain – Dathlu Gŵyl Ddewi - Llety Parc
Mawrth 6ed – Gosod Blodau - Glenys Morgan, Penrhyngoch
Mawrth 20fed – Noson gymdeithasol gyda Cor Bois y Rhedyn o Landdewi Brefi.
Ebrill 17eg – Cwrdd Blynyddol.
Mai tua 15feg – Taith Gerdded.
Mehefin – Gwibdaith.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Mary Parry
Mary Parry, Troedyfoel, Blanplwyf, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4QW
01970 612 612
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285