Cangen Merched y Wawr Llanfihangel Gennau’r Glyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanfihangel Gennau’r Glyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Gwybodaeth Cangen Llanfihangel Gennau'r Glyn Cwrdd ar y noson a nodir yn Bethlehem, Llandre Am 7.30 o'r gloch

Rhaglen 2018 - 2019

2018
Medi 18fed - Noson Agoriadol (Nos Fawrth)
Hydref 17eg - Ymweld â Llyfrgell Genedlaethol Cymru (Prynhawn Mercher)
Tachwedd 19eg - Ymweld â'r HWB ym Mhenparcau (Nos Lun)
Rhagfyr - Dim Cyfarfod

2019
Ionawr 21ain - Ymweld ag Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth (Nos Lun)
Chwefror 23ain - Cinio Gŵyl Ddewi (Pnawn Sadwrn)
Mawrth 18fed - Noson yng ngofal Nans Morgan (Nos Lun)
Ebrill 15fed - O'r Perthi a'r Llwyni, sgwrs gan Brenda Jones,Bow Street (Nos Lun)
20 Mai - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin 17eg - Trip pnawn. Manylion i ddilyn yn nes at y dyddiad.(Pnawn Sadwrn)

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Llywydd:
Alma Dauncey Roberts
Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
01690 750 331
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen Hughes
Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
01492 640 703
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth O. Jones
Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
01492 650 555
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883