Cangen Merched y Wawr Llanfyllin
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanfyllin. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Megan Ifans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llanfyllin yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên.

Buddugwyr Bowlio Deg Maldwyn Powys

Dyma lun tim buddugol Bowlio Deg Maldwyn Powys. Sgôr uchaf – Eleri.

Llanfyllin yn drydydd yn Nhwrnament Bowlio Deg y Gogledd

Cynhaliwyd Bowlio Deg y Gogledd – nos Wener Mehefin y 10fed 2016 yng Nglasfryn.  Llongyfarchiadau i  Gangen Llanfyllin a ddaeth yn drydydd.

Aelodau y Foel yn yr Wyl Ranbarth

Aelodau Llanfyllin yn yr Wyl Ranbarth

Cangen Llanfyllin
Rhanbarth Maldwyn Powys
Man Cyfarfod: Institiwt Llanfyllin
7.30 Nos Fercher olaf y mis

Medi 26
Hywel Wyn edwards 'cyn drefnydd yr Eisteddfgod Genedlaethol'
Hydref 31
Elinor Huws 'Reflexology'
Tachwedd 28
Sioned Best 'Ei gyrfa'
Ionawr 30
Hawl i Holi
Chwefror 27
Dathlu Gwyl Ddewi yng nghwmni Parti Llond Car
Mawrth 27
Rhiain Bebb
Ebrill 24
Cyfarfod Blynyddol
Mai 22
Eleri Williams 'Merch y Mans'
Mehefin
Taith a the prynhawn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Megan Ifans
Llwynglas, Llanfyllin, Powys SY22 5HJ
01691 648 321
Officer Photo
Llywydd:
Eleri llwyd Jones
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Jones
Officer Photo
Llywydd:
Marian James
10 Myrtle Drive, Trallwng, Powys SY21 7HZ
01738 553 579
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mary Steele
Eirianfa, Llanfair careinion, Powys SY21 0SP
01938 810 048
Officer Photo
Trysorydd:
Meira Evans
Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys SY21 ONZ
01938 820 120
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
01678 521 883