Cangen Merched y Wawr Llangadog
Croeso i gangen Merched y Wawr Llangadog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eirlys Lewis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu Diwrnod Santes Dwynwen

Bu aelodau cangen Llangadog yn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen drwy gynnal twmpath dawns hwylus ac yn mwynhau caws a gwin. Dyma ychydig o luniau o’r noson.

Cwis Hwyl y Nadolig

Dyma aelodau cangen Llangadog a’r Cylch a fu’n cymryd rhan yng Nghwis Hwyl y Nadolig

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llangadog yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  
Cangen Llangadog
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Neuadd YMCA Llangadog
7.30 3ydd Nos Fawrth y mis

2018
Medi 18fed - Noson Ymaelodi
Hydref 16eg - Noson yng nghwmni Iona Llyr
Tachwedd 20fed - Noson yng nghwmni Gethin Thomas
Rhagfyr 11eg - Noson yng nghwmni Jane Morgan (Swyddog Datblygu Canghennau MyW a Chlybiau Gwawr)

2019
Ionawr 25ain (Nos Wener) - Dathlu Santes Dwynwen - Noson Gwin, Caws a Thwmpath
Chwefror 19eg - Noson yng nghwmni'r hanesydd Dai Gealy
Mawrth 19eg - Cinio Gŵyl Ddewi
Ebrill 16eg - Paratoi Rhaglen a dewis Swyddogion ar gyfer 2019/20
Mai 15fed - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirlys Lewis
31, Stryd Arthur, Tir-y-Dail, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin SA18 2DR
01269 596 453
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737