Cangen Merched y Wawr Llangernyw
Croeso i gangen Merched y Wawr Llangernyw. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ellen Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Bowlio Deg y Gogledd

Mis Fehefin ddiwethaf, cafodd Noson Bowlio Deg y Gogledd ei chynnal ym Mharc Glasfryn. Llongyfarchiadau i bawb oedd yn rhan o’r noson! Daeth Cangen Llangernyw, Colwyn yn 1af Cangen Rhydymain,  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Ann Davies Llansannan gyda’i balwns a’i rholiau papur

Noson o firi a chwerthin mawr gawsom yng nghwmni Ann Davies Llansannan gyda’i balwns a’i rholiau papur i agor y tymor newydd yn Llangernyw. Braf iawn cael croesawu aelodau hen  …Darllen mwy  »

Cangen Llangernyw yn ymweld â Chwmni Seren

Dyma ni aelodau Cangen Llangernyw wedi cael fin nos wrth ein boddau draw ym Mlaenau Ffestiniog yn ymweld a chwmni Seren, lle cawsom ein tywys o gylch y gweithdai diddorol,  …Darllen mwy  »

Noson yng ngofal Ceri Llwyd

Roedd yn bleser cael agor y flwyddyn newydd yng nghwmni gwraig ddawnus leol, sef Ceri Llwyd, gynt o Dalar Deg, ond bellach yn magu teulu bywiog gyda’i gwr Huw ym  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

 • Cangen Llangernyw, Rhanbarth Colwyn
  Man Cyfarfod: Canolfan Bro Cernyw
  7.30 2il Nos Lun y mis

  Rhaglen 2016-2017
  Medi 12
  Noson Agoriadol
  Noson o Farddoniaeth Ysgafn dan ofal Gweno ac Anne, Llansannan
  Paned: Sioned a Jen
  Raffl - Gwenan

  Hydref 10
  'Garddio' dan ofal Owain Roberts
  Paned: Marian a Sian
  Raffl: Olwen

  Tachwedd 14
  Margaret Jones a'i straeon difyr
  Paned: Bethan a Rhian
  Raffl: Beryl

  Rhagfyr 12
  Swper Nadolig yn Chandlers, Trefriw
  Raffl: Eleri

  Ionawr 9
  Brethyn Cartre - 'Dangos a Dweud'
  Dewch a llun, eitem neu recipe cacen, a 'tip' handi i'w rannu
  Paned: Non ac Ann
  Raffl: Sioned

  Chwefror 13
  Crefft pren a ffabrig - Lowri Elena Lewis
  Paned: Mair a Nia
  Raffl: Ann

  Mawrth 13
  Noson Gwyl Ddewi
  Croesawn 'Enshambls' i'n diddanu.
  Raffl: Marian

  Ebrill 10
  Mair Dowell - ei gwaith yn Uned Damweiniau Ysbyty Glan Clwyd
  Paned: Meinir a Megan
  Raffl: Mena

  Mai 8
  Gemwaith Laura Wyn
  Paned: Enid a Lynda
  Raffl: Jen

  Mehefin 12
  Trip - Taith Ddirgel!
  Raffl: Nia

  Trefnydd y noson i gyflwyno'i gwestai, a'r Llywydd i ddiolch.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ellen Roberts
  Dolwen Bach, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8RR
  07765 251015
  Officer Photo
  Llywydd:
  Jen Roberts
  Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
  07867 528 500
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Olwen Evans
  Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
  07818 452 250
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Elinor Davies
  Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
  07713 618 762
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362