Cangen Merched y Wawr Llangernyw
Croeso i gangen Merched y Wawr Llangernyw. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ellen Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Bowlio Deg y Gogledd

Mis Fehefin ddiwethaf, cafodd Noson Bowlio Deg y Gogledd ei chynnal ym Mharc Glasfryn. Llongyfarchiadau i bawb oedd yn rhan o’r noson!

Daeth Cangen Llangernyw, Colwyn yn 1af

Y Tîm Buddugol – Cangen Llangernyw, Colwyn

Cangen Rhydymain, Meirionnydd yn 2il

Yn yr ail safle – Cangen Rhydymain, Meirionnydd

A Changen Llaniestyn, Dwyfor yn 3ydd

Yn drydydd – Cangen Llaniestyn, Dwyfor

Llongyfarchiadau i Marian o Gangen Llangernyw, Rhanbarth Colwyn a sgoriodd uchaf ar y noson.

Marian o gangen Llangernyw, Colwyn

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

 • Cangen Llangernyw, Rhanbarth Colwyn
  Man Cyfarfod: Canolfan Bro Cernyw
  7.30 2il Nos Lun y mis

  2018
  Medi 9fed - Gosod Blodau gyda Einir PG
  Hydref 8fed - Prosiect Uwch Conwy gyda Dewi Davies o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  Tachwedd 12fed - Halen a Finegr gyda Maureen Hughes a Grace Roberts
  Rhagfyr 10fed - Swper Nadolig

  2019
  Ionawr 14eg - Brethyn Cartref
  Chwefror 11eg - Noson o'r Saithdegau gyda Diane Tan y Gorwel
  Mawrth 11eg - Noson Gŵyl Ddewi yng nghwmni Robat Arwyn
  Ebrill 8fed - Garddio gyda Huw Erw Deg
  Mai 13eg - Crefft efo Dawn Wilks
  Mehefin 10fed - Trip i Bont y Twr a Swper i ddilyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ellen Roberts
  Dolwen Bach, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8RR
  07765 251015
  Officer Photo
  Llywydd:
  Jen Roberts
  Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
  07867 528 500
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Olwen Evans
  Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
  07818 452 250
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Elinor Davies
  Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
  07713 618 762
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362