Cangen Merched y Wawr Llangwm
Croeso i gangen Merched y Wawr Llangwm. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Lambie

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llangwm yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Llangwm
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Y Gorlan Ddiwylliant yn Llangwm
7.30 3ydd Nos Fercher y mis

2018
Medi 19eg - Cymorth Cyntaf gyda Alun Edwards
Hydref 17eg - Gwen Thomas, Tai Hirion
Tachwedd 21ain - Arddangosfa Goginio gyda Bronwen Evans
Rhagfyr 19eg - Swper Nadolig

2019
Ionawr 16eg - 'Yn dy Law', Noson Gartrefol
Chwefror 20fed - Ffotograffiaeth gyda Heledd Roberts
Mawrth 6ed - Dathlu Gŵyl Ddewi, Noson Agored
Ebrill 17eg - Sgwrs ar waith Arlunio Mali Pentre Mawr
Mai 15fed - Pwyllgor Blynyddol a dewis Swyddogion
Mehefin - Trip

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Lambie
Ystrad Bach, Llangwm, Corwen LL21 OPY
01490 420 502
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362