Cangen Merched y Wawr Llangwyryfon
Croeso i gangen Merched y Wawr Llangwyryfon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Beryl Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ffair Aeaf 2018 – Par o Sanau

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwau par o sanau. Llongyfarchiadau i Eifiona Davies o gangen Penmachno a ddaeth i’r brig! Delyth Lewis, Cangen Llangwyryfon ddaeth yn 2il A Anwen Hughes o  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Llangwyryfon yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Noson yng Nghwmni’r Cyfarwyddwr Cenedlaethol

Ym mis Mawrth, croesawyd Canghennau Bro Ilar a Llannon i ymuno â ni i wrando ar ein siaradwraig wadd Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol.  
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Llangwyryfon
  Rhanbarth Ceredigion
  Man cyfarfod: Neuadd Ursula
  7.30 2il nos Lun y mis

  Swyddogion 2019-2020
  Cydlynydd: Beryl Jones 01974 241 292
  Trysorydd: Delyth Lewis
  Cofnodydd: Wendy Lloyd
  Gohebydd y Wasg: Delyth Lewis 01974 241 737 a Mary Williams 01974 241 256
  Dosbarthwraig Y Wawr: Mary Williams

  Rhaglen:
  Medi 9: Gwaith Llaw gyda Sioned a Iona Hopkins. Trefnwyr: Myfanwy Williams a Judith Jones
  Hydref 14: Noson yng ngofal Carol Tandy a Beryl Jones
  Tachwedd 11: Coginio gyda Mirain Griffiths. Trefnwyr: Susan Jones a Mair Jones
  Rhagfyr 9: Cinio Nadolig. Trefnwyr: Wendy Lloyd a Buddug Jones
  Ionawr 13: Arwyddiaith a Melysion Mam gyda Non Elias: Trefnwyr: Ann Ellis a Jayne Jones
  Chwefror 10: Gemwaith Nia. Canghennau eraill wedi eu gwahodd. Trefnwyr: Anwen Jones ac Eleri Hughes
  Mawrth 9: Noson yng nghwmni Iestyn Leyshon. Trefnwyr: Carys Davies a Glenys Morris
  Ebrill 13: Noson yng nghwmni Megan Richards. Trefnwyr: Aranwen Jarman a Ceri Evans
  Mai 12(nos Fawrth) Noson Allan. Trefnwyr: Linda Thomas ac Eirwen Williams

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Beryl Jones
  Afallon, Llangwyryfon, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4EY
  01974 241 292
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285