Cangen Merched y Wawr Llangwyryfon
Croeso i gangen Merched y Wawr Llangwyryfon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Anwen Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ffair Aeaf 2018 – Par o Sanau

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwau par o sanau. Llongyfarchiadau i Eifiona Davies o gangen Penmachno a ddaeth i’r brig! Delyth Lewis, Cangen Llangwyryfon ddaeth yn 2il A Anwen Hughes o  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Llangwyryfon yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Noson yng Nghwmni’r Cyfarwyddwr Cenedlaethol

Ym mis Mawrth, croesawyd Canghennau Bro Ilar a Llannon i ymuno â ni i wrando ar ein siaradwraig wadd Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol.  
Cangen Llangwyryfon
Man cyfarfod : Neuadd Santes Ursula am 7.30

Rhaglen 2018 2019

2018
Medi 10fed - Noson yng nghwmni Mr Geraint Lloyd
Hydref 8fed - 'Anrhegaron' gyda Nerys a David Bennett
Tachwedd 12fed - Dewch i wneud eich Cracyr; 'Dolig gydag Enfys Evans'
Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 14eg - Ymweliad â Gweithdy Betsan Jên
Chwefror 11eg - Noson yng Nghegin Haul gyda Alwen Carys Llwyd
Mawrth 11eg - Tyfu Llysiau gyda Huw Richards
Ebrill 8fed - Arddangosfa o waith Crefft Beti Wyn Davies
Mai 13eg - Trip

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Anwen Jones
Abernac, Lledrod, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4SN
01974 251 281
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285