Cangen Merched y Wawr Llangyndeyrn
Croeso i gangen Merched y Wawr Llangyndeyrn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Carol Walker

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llangyndeyrn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Llangyndeyrn
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Neuadd yr Eglwys Llangyndeyrn
7.30 Nos Iau 1af y mis

2018
Medi 6ed - Bywyd Tweli Griffiths fel Newyddiadurwr
Hydref 4ydd - Noson o Waith Crefft gyda Eirian Robinson
Tachwedd 2il - Cinio Nadolig yn y Llew Coch
Rhagfyr 1af - Ymweld a Llanerchaeron a Bwyd yn y Moody Cow

2019
Ionawr 3ydd - Cynllunio Rhaglen Blwyddyn Nesaf
Chwefror 1af - Ymweld a Gareth Richards y Cogydd (Cwrdd ar y Sgwâr am 6.00yh)
Mawrth 1af/2il - Cawl a Chan
Ebrill 4ydd - Victoria yn gwneud Hetiau
Mai - Trip i Abertawe (i'w drefnu)
Mehefin 8fed - Cerdded Mynydd Llangyndeyrn gyda Maldwyn James
Gorffennaf 6ed - Trip i Big Pit, Aberfan a bwyd i ddilyn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Carol Walker
Glanafon, Llangynderyn, Cydweli, Sir Gaerfyrddin SA17 5EL
01269 870 411
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737