Cangen Merched y Wawr Llangyndeyrn
Croeso i gangen Merched y Wawr Llangyndeyrn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Carol Walker

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llangyndeyrn yn mwynhau noson gin gartref!

Merched y Wawr Llangyndeyrn yn mwynhau noson gin gartref gan bo ni methu ymweld a Gin Talog!

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Llangyndeyrn
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Neuadd yr Eglwys Llangyndeyrn
7.30 Nos Iau 1af y mis

Mis Ionawr -Nos Wener, 9fed: Cyfarfod yn y Farmers i drefnu’r rhaglen.
Mis Chwefror - Nos Iau, 6ed, 6.45, yn y Neuadd: Siaradwr gwadd (Mr. Dafydd Llewellyn - Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys) (Karen i drefnu); Trefnu Cawl a Chan; Ymarfer y sgets. Raffl a Te: Ann R a Hilary.
Mis Mawrth - Nos Wener, 6ed, 7 o’r gloch: Cawl a Chan yn y Neuadd. Adloniant gan yr Ysgol, (Angharad W i gysylltu); Sgets!; Band Crwbin (Ann R i gysylltu). Raffl: Angharad W; Elizabeth; Linda; Carol Walker; Mary P; Rhiannon.
Mis Ebrill – Nos Iau, 2ail –Trip i Gin Talog + Pryd o fwyd! (Mary R a Ffion i drefnu) Raffl: Anna a Diana.
Mis Mai - Nos Iau, (Sylwer y dyddiad!) 14eg, 6 o’r gloch: Pryd o fwyd yng Ngholeg Pibwr Lwyd (Hilary i drefnu). Raffl: Gillian a Karen.
Mis Mehefin - Dydd Sadwrn, 6ed: Taith Gerdded. (Diana i drefnu)
Mis Gorffennaf – Dydd Sadwrn, 4edd neu’r 11eg: Trip i Aberaeron (Margaret, Angharad a Mary i drefnu)
Mis Awst- Dim cyfarfod
-----------------------------------
Mis Medi – Nos Iau, 3ydd, 7.30, yn y Neuadd: Noson Yoga (Lynwen i drefnu) Raffl a Te: Amanda a Margaret.
Mis Hydref – Nos Iau, 1af, 7.30: Noson yn y Neuadd gyda Dr. Rhys Thomas. (Dr Carol i gysylltu). Gwahoddiad i ganghennau Llanddarog a Cwmffrwd. Raffl: Carol Williams a Mary R. Pawb i gyfrannu at y lluniaeth.
Mis Tachwedd – Nos Wener, 6ed. – Yn y Neuadd: Noson Agored: Gyrfa Chwist gyda Cyng. Tyssul Evans. (Mary P i gysylltu) Raffl: Lynwen, Helen, Betty a Ffion. Pawb i gyfrannu at y lluniaeth.
Mis Rhagfyr – Dyddiad i’w gadarnhau - Cinio Nadolig gyda Gareth Richards, y cogydd, Llanbed. (Ann R a Elizabeth i gysylltu). Secret Santa - anrheg gwerth £5.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Carol Walker
Glanafon, Llangynderyn, Cydweli, Sir Gaerfyrddin SA17 5EL
01269 870 411
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
01267 238 682
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737