Cangen Merched y Wawr Llaniestyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Llaniestyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Stephens Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Bowlio Deg y Gogledd

Mis Fehefin ddiwethaf, cafodd Noson Bowlio Deg y Gogledd ei chynnal ym Mharc Glasfryn. Llongyfarchiadau i bawb oedd yn rhan o’r noson! Daeth Cangen Llangernyw, Colwyn yn 1af Cangen Rhydymain,  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Llaniestyn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Buddugwyr Chwist Dwyfor

Llongyfarchiadau i Meryl a Catherine a ddaeth yn fuddugol yng Nghyrfa Chwist Rhanbarth Dwyfor.

Cangen Llaniestyn yn ennill Bowlio Deg y Gogledd

Cynhaliwyd Bowlio Deg y Gogledd – nos Wener Mehefin y 10fed 2016 yng Nglasfryn.  Llongyfarchiadau i Gangen Llaniestyn a ddaeth yn gyntaf.

Cangen Llaniestyn yn dathlu

35 mlynedd yn ol, sefydlwyd Cangen Llaniestyn, Rhsnbarth Dwyfor. Dyna lun o’r gangen yn dathlu’r penblwydd. Mae bron i hanner y rhai a welwch yn y llun yn aelodau gwreiddiol.
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

 • Cangen Llaniestyn
  Rhanbarth Dwyfor
  Man Cyfarfod: Canolfan Llaniestyn
  7.30 Nos Iau 1af y mis

  2019
  Medi 5 - Noson yng nghwmni Esyllt Maelor, Nancy Saville ac Ann Hughes
  Hydref 3 - Sylvia Vater - crefftau
  Tachwedd 7 - Cegin Vernau - addurno cacennau at y Nadolig
  Rhagfyr 5 - Swper Nadolig

  2020
  Ionawr 9 - Dod i adnabod Ken Hughes
  Chwefror 6 - Crosio AGW - Alaw Williams
  Mawrth 5 - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Parti Alawon Llŷn
  Ebrill 2 - Sgwrs gan Shoned Owen - Tanya Whitebits
  Mai 7 - Noson yng nghwmni Mared Llewelyn Williams
  Mehefin 4 - Ymweliad a'r Felin uchaf Rhoshirwaun

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mary Owen
  6 Mur Poeth, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7SD
  01758 730 451
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwladys Thomas
  Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NL
  01758 730 670
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Meryl Davies
  Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST
  01758 770 691
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth Griffiths
  Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX
  01766 810 610
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883