Cangen Merched y Wawr Llaniestyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Llaniestyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Stephens Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Bowlio Deg y Gogledd

Mis Fehefin ddiwethaf, cafodd Noson Bowlio Deg y Gogledd ei chynnal ym Mharc Glasfryn. Llongyfarchiadau i bawb oedd yn rhan o’r noson! Daeth Cangen Llangernyw, Colwyn yn 1af Cangen Rhydymain,  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Llaniestyn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Buddugwyr Chwist Dwyfor

Llongyfarchiadau i Meryl a Catherine a ddaeth yn fuddugol yng Nghyrfa Chwist Rhanbarth Dwyfor.

Cangen Llaniestyn yn ennill Bowlio Deg y Gogledd

Cynhaliwyd Bowlio Deg y Gogledd – nos Wener Mehefin y 10fed 2016 yng Nglasfryn.  Llongyfarchiadau i Gangen Llaniestyn a ddaeth yn gyntaf.

Cangen Llaniestyn yn dathlu

35 mlynedd yn ol, sefydlwyd Cangen Llaniestyn, Rhsnbarth Dwyfor. Dyna lun o’r gangen yn dathlu’r penblwydd. Mae bron i hanner y rhai a welwch yn y llun yn aelodau gwreiddiol.
Cangen Llaniestyn
Rhanbarth Dwyfor
Man Cyfarfod: Canolfan Llaniestyn
7.30 Nos Iau 1af y mis

2019
Medi 5 - Noson yng nghwmni Esyllt Maelor, Nancy Saville ac Ann Hughes
Hydref 3 - Sylvia Vater - crefftau
Tachwedd 7 - Cegin Vernau - addurno cacennau at y Nadolig
Rhagfyr 5 - Swper Nadolig

2020
Ionawr 9 - Dod i adnabod Ken Hughes
Chwefror 6 - Crosio AGW - Alaw Williams
Mawrth 5 - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Parti Alawon Llŷn
Ebrill 2 - Sgwrs gan Shoned Owen - Tanya Whitebits
Mai 7 - Noson yng nghwmni Mared Llewelyn Williams
Mehefin 4 - Ymweliad a'r Felin uchaf Rhoshirwaun

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mary Owen
6 Mur Poeth, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7SD
01758 730 451
Officer Photo
Llywydd:
Gwladys Thomas
Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NL
01758 730 670
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Meryl Davies
Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST
01758 770 691
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth Griffiths
Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX
01766 810 610
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883