Cangen Merched y Wawr Llaniestyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Llaniestyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Stephens Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Bowlio Deg y Gogledd

Mis Fehefin ddiwethaf, cafodd Noson Bowlio Deg y Gogledd ei chynnal ym Mharc Glasfryn. Llongyfarchiadau i bawb oedd yn rhan o’r noson! Daeth Cangen Llangernyw, Colwyn yn 1af Cangen Rhydymain,  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Llaniestyn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Buddugwyr Chwist Dwyfor

Llongyfarchiadau i Meryl a Catherine a ddaeth yn fuddugol yng Nghyrfa Chwist Rhanbarth Dwyfor.

Cangen Llaniestyn yn ennill Bowlio Deg y Gogledd

Cynhaliwyd Bowlio Deg y Gogledd – nos Wener Mehefin y 10fed 2016 yng Nglasfryn.  Llongyfarchiadau i Gangen Llaniestyn a ddaeth yn gyntaf.

Cangen Llaniestyn yn dathlu

35 mlynedd yn ol, sefydlwyd Cangen Llaniestyn, Rhsnbarth Dwyfor. Dyna lun o’r gangen yn dathlu’r penblwydd. Mae bron i hanner y rhai a welwch yn y llun yn aelodau gwreiddiol.
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

 • Cangen Llaniestyn
  Rhanbarth Dwyfor
  Man Cyfarfod: Y Ganolfan Llaniestyn
  7.30 Nos Iau 1af y mis

  2018
  Medi 6ed – Margaret Hughes ‘Byw a Bod yn Bwydo’
  Hydref 4ydd – Llyr Williams ‘Y Daith i Fod yn Gapten’
  Tachwedd 8fed – Dewi Wyn ‘Hen Luniau’
  Rhagfyr 6ed – Swper Nadolig

  2019
  Ionawr 10fed – Carol gilberts ‘Noson Grefft’
  Chwefror 7fed – Elan Thomas ‘Pincio Pen Llyn’
  Mawrth 7fed – Dathlu Gŵyl Ddewi ‘Criw Noson Lawen Ysgol Botwnnog’
  Ebrill 4ydd – Eryl Williams ‘Gosod Blodau’
  Mai 2il – Anna Jones ‘O Fynydd i Fynydd’
  Mehefin 6ed – Ymweliad a Bad Achub Porthdinllaen a swper

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Stephens Jones
  Dwygarn, Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Gwynedd LL53 6EG
  01758 720 130
  Officer Photo
  Llywydd:
  Elizabeth Williams
  Y Felin, Llwyndyrus, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NG
  01758 750 280
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Morris
  Rhydolion, Llangian, Pwllheli, Gwynedd LL53 7LR
  01758 712 342
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Christine Jones
  Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH
  01758 614 180
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883