Cangen Merched y Wawr Llaniestyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Llaniestyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Stephens Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llaniestyn yn ennill Bowlio Deg y Gogledd

Cynhaliwyd Bowlio Deg y Gogledd – nos Wener Mehefin y 10fed 2016 yng Nglasfryn.  Llongyfarchiadau i Gangen Llaniestyn a ddaeth yn gyntaf.

Bowlio De y Gogledd 2016 - 1af cangen Llaniestyn Dwyfor 9Nia Llewelyn ddim yn y llun)

Bowlio Deg y Gogledd 2016 – 1af cangen Llaniestyn Dwyfor (Nia Llewelyn ddim yn y llun)

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Llaniestyn
Rhanbarth Dwyfor
Man Cyfarfod: Y Ganolfan Llaniestyn
7.30 Nos Iau 1af y mis

2018
Medi 6ed – Margaret Hughes ‘Byw a Bod yn Bwydo’
Hydref 4ydd – Llyr Williams ‘Y Daith i Fod yn Gapten’
Tachwedd 8fed – Dewi Wyn ‘Hen Luniau’
Rhagfyr 6ed – Swper Nadolig

2019
Ionawr 10fed – Carol gilberts ‘Noson Grefft’
Chwefror 7fed – Elan Thomas ‘Pincio Pen Llyn’
Mawrth 7fed – Dathlu Gŵyl Ddewi ‘Criw Noson Lawen Ysgol Botwnnog’
Ebrill 4ydd – Eryl Williams ‘Gosod Blodau’
Mai 2il – Anna Jones ‘O Fynydd i Fynydd’
Mehefin 6ed – Ymweliad a Bad Achub Porthdinllaen a swper

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Stephens Jones
Dwygarn, Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Gwynedd LL53 6EG
01758 720 130
Officer Photo
Llywydd:
Elizabeth Williams
Y Felin, Llwyndyrus, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NG
01758 750 280
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Morris
Rhydolion, Llangian, Pwllheli, Gwynedd LL53 7LR
01758 712 342
Officer Photo
Trysorydd:
Christine Jones
Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH
01758 614 180
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883