Cangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi
Croeso i gangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwyneth Gruffydd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llannau’r Tywi – Rhagfyr 2017

Ar noson niwlog a gwlyb ym mis Rhagfyr, daeth nifer o’r aelodau ynghyd i Neuadd Llanybri ar gyfer ein cyfarfod misol.  Ein gwestai ar y noson oedd Mia Peace, merch  …Darllen mwy  »

Merched y Wawr – Cangen Llannau’r Tywi

Cyfarfod anffurfiol gafwyd ym mis Hydref, wrth i’r aelodau fwynhau noson bowlio deg yn Nhre-Ioan. Cafwyd noson yn llawn hwyl a sbri gyda ambell seren gudd yn disgleirio. Ym mis  …Darllen mwy  »

Ymweld â Chanolfan a Gardd Hywel Dda

Ar noson braf o hirddydd haf aeth aelodau cangen Llannau’r Tywi i ymweld â Chanolfan a Gardd Hywel Dda, yn Hendygwyn-ar-daf, i ddysgu mwy am un o ffigurau  hanesyddol mwyaf  …Darllen mwy  »

Dathliadau Gŵyl Ddewi

Eleni cawsom gyfle i fwynhau dathliadau Gŵyl Ddewi yng nghwmni aelodau canghennau Bro Gwili a Pheniel.  Cafwyd croeso cynnes gan yr aelodau yn neuadd Llanpumsaint cyn mwynhau cawl blasus a  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Tynnwyd y llun yn Nhafarn y Sticks yn Llansteffan, noson ein cinio i ddathlu Gwyl Ddewi. Ein gwestai oedd Dyfrig Davies, o gwmni teledu Telesgop. Gyda llaw mae’r aelodau wrth  …Darllen mwy  »

Cinio Gŵyl Ddewi Cangen Llannau’r Tywi

Dyfrig Davies, Cyfarwyddwr gweithrediadau Cwmni Teledu Telesgop oedd gwestai MYW Llannau’r Tywi yn eu cinio Gŵyl Ddewi yn nhafarn y Sticks Llansteffan yn ddiweddar. Cawsom noson ddiddorol iawn a difyr  …Darllen mwy  »

Ymweliad Merched y Wawr Llannau’r Tywi â Phencadlys yr Heddlu

Croesawyd ni i Bencadlys yr Heddlu yn Llangynnwr gan y PCSO Bethany Slack sy’n Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu yng Nghaerfyrddin. Arweiniodd ni i gyfarfod â Swyddogion Adran Cwn yr  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Carys Tudor, y cynghorydd steil

Er gwaethaf prysurdeb y tymor daeth nifer dda o’r aelodau ynghyd i Neuadd glyd Llanybri i fwynhau noson gartrefol hwylus yng nghwmni Carys Tudor, y cynghorydd steil o Lansteffan. Roedd  …Darllen mwy  »

Y Parchedig Mary Thorley yn sôn am ‘Menywod Caerfyrddin’

Y Parchedig Mary Thorley oedd gwestai Merched y Wawr Llannau’r Tywi yn eu cyfarfod diweddar ym Mhantyrathro. ‘Menywod Caerfyrddin’ oedd ei dewis o destun a chafodd yr aelodau noson gofiadwy  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Olwen Thomas y seramegwraig

Olwen Thomas y seramegwraig o Bontargothi oedd gwestai mis Tachwedd Merched y Wawr Llannau’r Tywi yn Festri Capel Newydd Llanybri. Cawsom noson ddiddorol iawn yn ei chwmni wrth iddi sôn  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Tachwedd

 • Cangen Llannau’r Tywi
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Amrywiol
  7.30 3ydd Nos Fercher y mis
  Ysgrifennydd: Gwyneth Gruffydd
  Rhif ffôn: 01267 241 703

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Gwyneth Gruffydd
  Brandreth, Llangain, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA33 5AH
  01267 241 703
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ruth Morgan
  Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
  01269 860 455
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Pat Rowlands
  Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
  01269 861 045
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Ann Phillips
  Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
  01559 384 558
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Yvonne Davies-Grodzicka
  Caerfyrddin
  01559 362 148
  Officer Photo
  :