Cangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi
Croeso i gangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwyneth Gruffydd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cinio Gŵyl Ddewi Cangen Llannau’r Tywi

Mr Mansel a Mrs Diane Thomas o Fynydd y Garreg oedd gwestai MYW Llannau’r Tywi yn ei cinio Gŵyl Ddewi yn ddiweddar. Daeth nifer o’r aelodau ynghŷd i Westy Pantyrathro,  …Darllen mwy  »

Cangen Llannau’r Tywi – Rhagfyr 2017

Ar noson niwlog a gwlyb ym mis Rhagfyr, daeth nifer o’r aelodau ynghyd i Neuadd Llanybri ar gyfer ein cyfarfod misol.  Ein gwestai ar y noson oedd Mia Peace, merch  …Darllen mwy  »

Merched y Wawr – Cangen Llannau’r Tywi

Cyfarfod anffurfiol gafwyd ym mis Hydref, wrth i’r aelodau fwynhau noson bowlio deg yn Nhre-Ioan. Cafwyd noson yn llawn hwyl a sbri gyda ambell seren gudd yn disgleirio. Ym mis  …Darllen mwy  »

Ymweld â Chanolfan a Gardd Hywel Dda

Ar noson braf o hirddydd haf aeth aelodau cangen Llannau’r Tywi i ymweld â Chanolfan a Gardd Hywel Dda, yn Hendygwyn-ar-daf, i ddysgu mwy am un o ffigurau  hanesyddol mwyaf  …Darllen mwy  »

Dathliadau Gŵyl Ddewi

Eleni cawsom gyfle i fwynhau dathliadau Gŵyl Ddewi yng nghwmni aelodau canghennau Bro Gwili a Pheniel.  Cafwyd croeso cynnes gan yr aelodau yn neuadd Llanpumsaint cyn mwynhau cawl blasus a  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Tynnwyd y llun yn Nhafarn y Sticks yn Llansteffan, noson ein cinio i ddathlu Gwyl Ddewi. Ein gwestai oedd Dyfrig Davies, o gwmni teledu Telesgop. Gyda llaw mae’r aelodau wrth  …Darllen mwy  »

Cinio Gŵyl Ddewi Cangen Llannau’r Tywi

Dyfrig Davies, Cyfarwyddwr gweithrediadau Cwmni Teledu Telesgop oedd gwestai MYW Llannau’r Tywi yn eu cinio Gŵyl Ddewi yn nhafarn y Sticks Llansteffan yn ddiweddar. Cawsom noson ddiddorol iawn a difyr  …Darllen mwy  »

Ymweliad Merched y Wawr Llannau’r Tywi â Phencadlys yr Heddlu

Croesawyd ni i Bencadlys yr Heddlu yn Llangynnwr gan y PCSO Bethany Slack sy’n Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu yng Nghaerfyrddin. Arweiniodd ni i gyfarfod â Swyddogion Adran Cwn yr  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Carys Tudor, y cynghorydd steil

Er gwaethaf prysurdeb y tymor daeth nifer dda o’r aelodau ynghyd i Neuadd glyd Llanybri i fwynhau noson gartrefol hwylus yng nghwmni Carys Tudor, y cynghorydd steil o Lansteffan. Roedd  …Darllen mwy  »

Y Parchedig Mary Thorley yn sôn am ‘Menywod Caerfyrddin’

Y Parchedig Mary Thorley oedd gwestai Merched y Wawr Llannau’r Tywi yn eu cyfarfod diweddar ym Mhantyrathro. ‘Menywod Caerfyrddin’ oedd ei dewis o destun a chafodd yr aelodau noson gofiadwy  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Tachwedd

 • Cangen Llannau’r Tywi
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Amrywiol
  7.30 (oni nodir yn wahanol) 3ydd Nos Fercher y mis

  2018
  Medi 19eg - Huw Michael yn Mhant yr Athro
  Hydref 17eg - Steffan Hughes, Tywysydd yn y Gemau Olympaidd ym Mhant yr Athro
  Tachwedd 21ain - Ymweliad a Chastell Howell
  Rhagfyr 19eg - 7.00yh Adloniant gan Geraint Rees a Thalentau Lleol yn Neuadd Llanybri

  2019
  Ionawr 16eg - 2.00yp Bowlio Deg yn Xcel Tre-Ioan
  Chwefror 20fed - Huw a Ann Iorwerth yn Neuadd Llanybri
  Mawrth 7fed (Nos Iau) - Menywod Enwog Cymru gyda Llio Silyn a Rhian Morgan
  Mawrth 20fed - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Carwyn Tywyn yn y Red Lion
  Ebrill 17eg - Noson gyda Richard Rees yn Neuadd Llangynog
  Mai 15fed - Swper am 6.30yh a Chyfarfod Blynyddol yn y Farmers
  Mehefin 21ain - Te Prynhawn ddydd Gwener am 3.00yp

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Gwyneth Gruffydd
  Brandreth, Llangain, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA33 5AH
  01267 241 703
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ruth Morgan
  Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
  01269 860 454
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Pat Rowlands
  Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
  01269 861 045
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Ann Phillips
  Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
  01559 384 558
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737