Cangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi
Croeso i gangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwyneth Gruffydd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cinio Gŵyl Ddewi Cangen Llannau’r Tywi

Mr Mansel a Mrs Diane Thomas o Fynydd y Garreg oedd gwestai MYW Llannau’r Tywi yn ei cinio Gŵyl Ddewi yn ddiweddar. Daeth nifer o’r aelodau ynghŷd i Westy Pantyrathro, ac ar ôl mwynhau pryd blasus o fwyd, cafwyd cyflwyniad cryno o’r gŵr gwadd gan Jill, perthynas i’r teulu. Cawsom noson ddiddorol a difyr yn ei gwmni. Soniodd am ei fagwraeth ar Fferm Torcefn, Meinciau, sydd bellach yn ystafell fwyta a siop fferm poblogaidd, cyn dilyn gyrfa yn y byd addysg, yn athro, yn brifathro ac yn ddarlithydd yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Mae e’n awdur ar y llyfr hanesyddol “Pentref y Meinciau” ac yn ystod ei anerchiad, darllenodd ddarnau o’r llyfr. Cawsom ein diddanu gan ei gerddi doniol am draddodiadau a chymeriadau’r hen bentref, ac wrth iddo ddarllen cerdd am y trip ysgol Sul i Borthcawl, roedd sawl un yn cofio diwrnodau tebyg yn ystod eu plentyndod. Roedd clywed am ambell gymeriad hoffus y pentref, y cyfeillgarwch rhwng cymdogion, a’r siop leol oedd hefyd yn ganolfan pwysig, yn atgoffa pawb o’r newidiadau sydd wedi digwydd yn ein pentrefi. Soniodd hefyd am genedlaethau o’i deulu oedd wedi bod yn cadw Tafarn y Black ers 1851, sydd erbyn hyn yn dŷ preifat. Yn y cyflwyniad clywsom ei fod wedi actio mewn nifer o ddramâu lleol yn ogystal â Pobol y Cwm, a daeth ei dalent yn amlwg wrth i’r noson fynd yn ei blaen. Fel gŵr o Gwm Gwendraeth, roedd dim syndod clywed am ei ddiddordeb mewn chwaraeon, yn enwedig rygbi, a’i fod yn gefnogwr brwd o’r Sgarlets. Soniwyd am ei gyfeillgarwch gyda’r diweddar Ray Gravell a’r gefnogaeth gafodd ganddo tra’n codi arian tuag at elusen cancr. Diolchodd Anne Evans, ar ran y Gangen, i’r gŵr gwadd am ei anerchiad gartrefol oedd yn denu sylw pawb. Diolchodd hefyd i’r gwesty ac i’r grŵp o aelodau oedd wedi trefnu’r noson. Bydd ein cyfarfod nesaf yn neuadd Llangynog ar 21ain o Fawrth gyda arddangosfa ar drefnu blodau gan Wendy, cwmni Blodwen.

Cinio Gŵyl Ddewi Cangen Merched y Wawr Llannau'r Tywi a gynhaliwyd yng Nghwesty Pantyrathro ar 21ain o Chwefror 2018

Cinio Gŵyl Ddewi Cangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi a gynhaliwyd yng Nghwesty Pantyrathro ar 21ain o Chwefror 2018

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Tachwedd

 • Cangen Llannau’r Tywi
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Amrywiol
  7.30 (oni nodir yn wahanol) 3ydd Nos Fercher y mis

  2018
  Medi 19eg - Huw Michael yn Mhant yr Athro
  Hydref 17eg - Steffan Hughes, Tywysydd yn y Gemau Olympaidd ym Mhant yr Athro
  Tachwedd 21ain - Ymweliad a Chastell Howell
  Rhagfyr 19eg - 7.00yh Adloniant gan Geraint Rees a Thalentau Lleol yn Neuadd Llanybri

  2019
  Ionawr 16eg - 2.00yp Bowlio Deg yn Xcel Tre-Ioan
  Chwefror 20fed - Huw a Ann Iorwerth yn Neuadd Llanybri
  Mawrth 7fed (Nos Iau) - Menywod Enwog Cymru gyda Llio Silyn a Rhian Morgan
  Mawrth 20fed - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Carwyn Tywyn yn y Red Lion
  Ebrill 17eg - Noson gyda Richard Rees yn Neuadd Llangynog
  Mai 15fed - Swper am 6.30yh a Chyfarfod Blynyddol yn y Farmers
  Mehefin 21ain - Te Prynhawn ddydd Gwener am 3.00yp

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Gwyneth Gruffydd
  Brandreth, Llangain, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA33 5AH
  01267 241 703
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ruth Morgan
  Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
  01269 860 454
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Pat Rowlands
  Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
  01269 861 045
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Ann Phillips
  Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
  01559 384 558
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737