Cangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi
Croeso i gangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwyneth Gruffydd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson yng nghwmni talentau ifanc Cwm Gwendraeth a’r Cylch

Roedd yn braf croesawu pobl ifanc i Neuadd Llanybri ar gyfer ein cyfarfod  mis Rhagfyr.

Estynnodd Ann Thomas, ein llywydd, groeso cynnes i’r cyfeilydd a’r athro canu, Geraint Rees,  a phump o dalentau ifanc Cwm Gwendraeth a’r cylch.  Cafwyd noson hwylus iawn yn eu cwmni.  Roeddent  yn gyfarwydd â pherfformio ac wedi  cael llwyddiant yn eisteddfodau’r ardal a’r Urdd.  Canodd y tri ieuengaf, Erin Gibbon, a  Llewelyn Owen  o ysgol Mynydd-y-Garreg, a  Lois Dafydd o ysgol Llangynnwr, yn unigol a gyda’i gilydd.  Clywsom  ganeuon Rhys Jones a Robat Arwyn yn ogystal â rhai llai cyfarwydd.  Roedd yn amlwg yn eu perfformiadau bod y tri wrth eu bodd yn canu ac roedd y Garol Calypso yn ffefryn i  nifer.

Cafwyd perfformiadau graenus a swynol iawn gan y ddau aelod hŷn.  Canodd Lili Mai o Ysgol Maes-y-Gwendraeth y gân sol-ffa a chân allan o sioe gerdd, a Luke Rees o ysgol Bro Myrddin, yn dangos ei ddawn arbennig  wrth ganu’r piano.  Mi fydd ei berfformiad  gwych o gân ‘rag’ Scott Joplin,  yn aros yn y cof am beth amser.  Cafwyd deuawd hyfryd ganddynt o glasur Ryan Davies, ‘Pan Fo’r Nos yn Hir’.

Diolchodd y llywydd i bawb am noson gartrefol  o safon uchel iawn.  Dymunwyd yn dda i’r bobl ifanc yn y dyfodol,  a  braf oedd clywed  bod  rhai â’u rhagolygon ar fynd i Golegau Cerdd a pharhau yn y byd canu a pherfformio.  Ar ddiwedd y noson, cafodd yr aelodau gyfle i gymdeithasu gyda’r rhieni a’r teuluoedd dros baned a chacen.  Diolchwyd i bawb am ddod.

Cyfle i gadw’n heini a chael tipyn o sbri, sydd wedi  ei drefnu ar gyfer prynhawn Mercher, Ionawr  16eg,  pan fyddwn yn cwrdd yn y Ganolfan Bowlio Deg yn Nhre Ioan.

Y cyfeilydd a’r athro canu, Geraint Rees,  a phump o dalentau ifanc Cwm Gwendraeth a’r cylch a fu'n diddanu Cangen Merched y Wawr Llannau'r Tywi

Y cyfeilydd a’r athro canu, Geraint Rees,  a phump o dalentau ifanc Cwm Gwendraeth a’r cylch a fu’n diddanu Cangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Tachwedd

 • Cangen Llannau’r Tywi
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Amrywiol
  7.30 (oni nodir yn wahanol) 3ydd Nos Fercher y mis

  2018
  Medi 19eg - Huw Michael yn Mhant yr Athro
  Hydref 17eg - Steffan Hughes, Tywysydd yn y Gemau Olympaidd ym Mhant yr Athro
  Tachwedd 21ain - Ymweliad a Chastell Howell
  Rhagfyr 19eg - 7.00yh Adloniant gan Geraint Rees a Thalentau Lleol yn Neuadd Llanybri

  2019
  Ionawr 16eg - 2.00yp Bowlio Deg yn Xcel Tre-Ioan
  Chwefror 20fed - Huw a Ann Iorwerth yn Neuadd Llanybri
  Mawrth 7fed (Nos Iau) - Menywod Enwog Cymru gyda Llio Silyn a Rhian Morgan
  Mawrth 20fed - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Carwyn Tywyn yn y Red Lion
  Ebrill 17eg - Noson gyda Richard Rees yn Neuadd Llangynog
  Mai 15fed - Swper am 6.30yh a Chyfarfod Blynyddol yn y Farmers
  Mehefin 21ain - Te Prynhawn ddydd Gwener am 3.00yp

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Gwyneth Gruffydd
  Brandreth, Llangain, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA33 5AH
  01267 241 703
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ruth Morgan
  Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
  01269 860 454
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Pat Rowlands
  Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
  01269 861 045
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Ann Phillips
  Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
  01559 384 558
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737