Cangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi
Croeso i gangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwyneth Gruffydd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cymorth Cyntaf gyda Changen Llannau’r Tywi

Yn ein cyfarfod, yn Llanybri ym mis Chwefror, cafwyd cyfle i ddysgu mwy am ddefnydd diffibriliwr achub bywyd. Cafwyd cyflwyniad cryno gan Jill Davies wrth groesawu ein gwesteion, Ann a Huw Iorwerth o Lansteffan. Mae Ann yn aelod ffyddlon o’r gangen, a’r ddau yn weithgar iawn yn y gymuned. Mae Huw a Ann wedi bod yn Ymatebwyr Cyntaf.

Dechreuodd y noson gyda chyflwyniad dramatig, yn dangos sefyllfa argyfyngus o berson anymwybodol. Pwysleisiwyd yr angen i asesu’r sefyllfa mor gyflym â phosibl . Os nad yw’r claf yn ymateb nac yn anadlu, mae angen galw am ambiwlans, ac anfon rhywun am y diffibriliwr. Wrth aros am gymorth, sicrhau fod y llwybr anadlu ar agor trwy godi’r gen a phwyso’r pen yn ôl ac yna cychwyn ar Adfywio Cardio-Anadlol (CPR), nes i gymorth gyrraedd. Dangoswyd yn glir sut i wneud hyn, a chafodd nifer gyfle i ymarfer ar y dymi. Mae’n bwysig gwneud hyn nes bod cymorth proffesiynol neu’r diffribiliwr yn cyrraedd. Dangoswyd sut i gysylltu’r diffribiliwr i gorff y claf ac yna rhaid dilyn y cyfarwyddiadau sydd i’w glywed ar y tâp. Roedd hon yn noson addysgiadol a phwysig i geisio sicrhau bod pobl yn fwy ymwybodol sut i ddefnyddio’r peiriant.

Diolchodd Anne Evans i Huw a Ann am eu dehongliad ar y cychwyn, ac am ein harwain drwy’r broses mewn modd clir a dealladwy. Erbyn hyn, mae diffibriliwr ar gael, mewn sawl pentref yn yr ardal a gobeithio bydd y profiad wedi rhoi mwy o hyder i’r aelodau i’w defnyddio.

Cafwyd cyfle ar ddiwedd y noson i gael paned, cymdeithasu a thrafod gwaith y mudiad. Yn ein cyfarfod nesaf, byddwn yn dathlu Gŵyl Ddewi yn y Red Lion Llandyfaelog, yng nghwmni’r telynor Carwyn Tywyn.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Tachwedd

 • Cangen Llannau’r Tywi
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Amrywiol
  7.30 (oni nodir yn wahanol) 3ydd Nos Fercher y mis

  2018
  Medi 19eg - Huw Michael yn Mhant yr Athro
  Hydref 17eg - Steffan Hughes, Tywysydd yn y Gemau Olympaidd ym Mhant yr Athro
  Tachwedd 21ain - Ymweliad a Chastell Howell
  Rhagfyr 19eg - 7.00yh Adloniant gan Geraint Rees a Thalentau Lleol yn Neuadd Llanybri

  2019
  Ionawr 16eg - 2.00yp Bowlio Deg yn Xcel Tre-Ioan
  Chwefror 20fed - Huw a Ann Iorwerth yn Neuadd Llanybri
  Mawrth 7fed (Nos Iau) - Menywod Enwog Cymru gyda Llio Silyn a Rhian Morgan
  Mawrth 20fed - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Carwyn Tywyn yn y Red Lion
  Ebrill 17eg - Noson gyda Richard Rees yn Neuadd Llangynog
  Mai 15fed - Swper am 6.30yh a Chyfarfod Blynyddol yn y Farmers
  Mehefin 21ain - Te Prynhawn ddydd Gwener am 3.00yp

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Gwyneth Gruffydd
  Brandreth, Llangain, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA33 5AH
  01267 241 703
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ruth Morgan
  Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
  01269 860 454
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Pat Rowlands
  Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
  01269 861 045
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Ann Phillips
  Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
  01559 384 558
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737