Cangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi
Croeso i gangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwyneth Gruffydd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyfarfod Mis Ebrill Llannau’r Tywi

Neuadd Llangynog oedd lleoliad ein cyfarfod ym mis Ebrill. Croesawyd canghennau San Clêr a Bro Gwili i fwynhau noson yng nghwmni Richard Rees, Cyfarwyddwr cwmni teledu Telesgop. Cyflwynodd Mair Griffiths y gŵr gwadd fel un o D.J’s cyntaf Radio Cymru. Yn ogystal â chyfarwyddo a chynhyrchu rhaglenni mae’n dal i droelli’r disgiau ar ei rhaglen radio bob bore Sul. Byd natur yw ei brif ddiddordeb ac yn ystod y pum mlynedd diwethaf mae wedi bod yn ffilmio’r afon Tywi i ddangos y newidiadau tymhorol sydd i’w weld dros y flwyddyn. Mae’r ffilm ‘Yr Afon Dywyll’ yn dilyn taith y Tywi, 80 milltir o hyd, o bentrefi Llansteffan a Glan y Fferi yn aber Bae Caerfyrddin, nôl i’w tharddiad yn y mynyddoedd uwchben Llyn Brianne. Wrth wylio’r ffilm gwelwyd y bywyd gwyllt cyfoethog, megis morloi, moch daear, gwyddau gwylltion, llyswennod pengoch y môr, dyfrgwn a eogiaid i enwi ond rhai. Braf oedd clywed pysgotwyr a ffermwyr sy’n byw ac yn gweithio ar lannau’r afon yn rhoi ei barn am bwysigrwydd yr afon iddynt ac am eu pryderon ynghylch y llygredd sy’n llifo iddi. Ar ddiwedd y ffilm, cawsom gyfle i holi’r cynhyrchydd am yr heriau i wneud ffilm o’r fath. Diolchodd Enid Howells iddo am greu cofnod pwysig a gwerthfawr o’r afon a’i chynefin, am y gwaith camera gwych ac am yr amynedd amlwg sydd angen pan yn ffilmio anifeiliaid ac adar yn y gwyllt.

Ar ddiwedd y noson cafwyd amser i gymdeithasu a mwynhau lluniaeth ysgafn oedd wedi cael eu baratoi gan yr aelodau.

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Tachwedd

 • Cangen Llannau’r Tywi
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Amrywiol
  7.30 (oni nodir yn wahanol) 3ydd Nos Fercher y mis

  2018
  Medi 19eg - Huw Michael yn Mhant yr Athro
  Hydref 17eg - Steffan Hughes, Tywysydd yn y Gemau Olympaidd ym Mhant yr Athro
  Tachwedd 21ain - Ymweliad a Chastell Howell
  Rhagfyr 19eg - 7.00yh Adloniant gan Geraint Rees a Thalentau Lleol yn Neuadd Llanybri

  2019
  Ionawr 16eg - 2.00yp Bowlio Deg yn Xcel Tre-Ioan
  Chwefror 20fed - Huw a Ann Iorwerth yn Neuadd Llanybri
  Mawrth 7fed (Nos Iau) - Menywod Enwog Cymru gyda Llio Silyn a Rhian Morgan
  Mawrth 20fed - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Carwyn Tywyn yn y Red Lion
  Ebrill 17eg - Noson gyda Richard Rees yn Neuadd Llangynog
  Mai 15fed - Swper am 6.30yh a Chyfarfod Blynyddol yn y Farmers
  Mehefin 21ain - Te Prynhawn ddydd Gwener am 3.00yp

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Gwyneth Gruffydd
  Brandreth, Llangain, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA33 5AH
  01267 241 703
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ruth Morgan
  Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
  01269 860 454
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Pat Rowlands
  Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
  01269 861 045
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Ann Phillips
  Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
  01559 384 558
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737