Cangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi
Croeso i gangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwyneth Gruffydd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyfarfod Mis Ebrill Llannau’r Tywi

Neuadd Llangynog oedd lleoliad ein cyfarfod ym mis Ebrill. Croesawyd canghennau San Clêr a Bro Gwili i fwynhau noson yng nghwmni Richard Rees, Cyfarwyddwr cwmni teledu Telesgop. Cyflwynodd Mair Griffiths y gŵr gwadd fel un o D.J’s cyntaf Radio Cymru. Yn ogystal â chyfarwyddo a chynhyrchu rhaglenni mae’n dal i droelli’r disgiau ar ei rhaglen radio bob bore Sul. Byd natur yw ei brif ddiddordeb ac yn ystod y pum mlynedd diwethaf mae wedi bod yn ffilmio’r afon Tywi i ddangos y newidiadau tymhorol sydd i’w weld dros y flwyddyn. Mae’r ffilm ‘Yr Afon Dywyll’ yn dilyn taith y Tywi, 80 milltir o hyd, o bentrefi Llansteffan a Glan y Fferi yn aber Bae Caerfyrddin, nôl i’w tharddiad yn y mynyddoedd uwchben Llyn Brianne. Wrth wylio’r ffilm gwelwyd y bywyd gwyllt cyfoethog, megis morloi, moch daear, gwyddau gwylltion, llyswennod pengoch y môr, dyfrgwn a eogiaid i enwi ond rhai. Braf oedd clywed pysgotwyr a ffermwyr sy’n byw ac yn gweithio ar lannau’r afon yn rhoi ei barn am bwysigrwydd yr afon iddynt ac am eu pryderon ynghylch y llygredd sy’n llifo iddi. Ar ddiwedd y ffilm, cawsom gyfle i holi’r cynhyrchydd am yr heriau i wneud ffilm o’r fath. Diolchodd Enid Howells iddo am greu cofnod pwysig a gwerthfawr o’r afon a’i chynefin, am y gwaith camera gwych ac am yr amynedd amlwg sydd angen pan yn ffilmio anifeiliaid ac adar yn y gwyllt.

Ar ddiwedd y noson cafwyd amser i gymdeithasu a mwynhau lluniaeth ysgafn oedd wedi cael eu baratoi gan yr aelodau.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Tachwedd

 • Cangen Llannau’r Tywi
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Amrywiol
  7.30 (oni nodir yn wahanol) 3ydd Nos Fercher y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Gwyneth Gruffydd
  Brandreth, Llangain, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA33 5AH
  01267 241 703
  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6JA
  01267 220 478
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737