Cangen Merched y Wawr Llannerch-y-Medd
Croeso i gangen Merched y Wawr Llannerch-y-Medd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mary Owens

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llannerchymedd
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Festri'r Capel Tabernacl Llannerch-y-Medd
7.00 Nos Iau olaf y mis

2018
Medi 27ain - Noson ymaelodi a sgwrs a phaned
Hydref 25ain - Atgofion Llannerch-y-Medd a Llanbrynmair gyda Meirion Jones
Tachwedd 29ain - 'Ffeiriau y Fenai gyda Dr. David Owens

2019
Ionawr 31ain - Brethyn Cartref, Merched y Saithdegau
Chwefror 28ain - Dathlu Gŵyl Ddewi yn Lastra yng nghwmni yr arlunydd Wil Rowlands
Mawrth 28ain - Bywyd a gwaith Edrica Hughes, yr arlunydd tecstilau gyda Ann Jones
Ebrill 25ain - Noson yng nghwmni Seiriol Edwards
Mai 30ain - 'Dylanwadau' gyda Margaret Roberts
Mehefin 27ain - Noson yng nghwmni Aled Hughes, BBC Radio Cymru

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mary Owens
Kings Head, Llannerch-y-Medd, YnysMôn LL71 8BY
01248 470 977
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883