Cangen Merched y Wawr Llannerch-y-Medd
Croeso i gangen Merched y Wawr Llannerch-y-Medd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mary Owens

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanerchymedd yn nghwmni Rich a’r Ukulele

Bu Rich a’r Ukulele yng nghwmni cangen Llanerchymedd a cafwyd noson hwyliog iawn!              
Cangen Llannerchymedd
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Festri'r Capel Tabernacl Llannerch-y-Medd
7.00 Nos Iau olaf y mis

2019
Medi 26 - Ymaelodi am 2019/2020
Hydref 31 - Gladys Pritchard, Llaingoch
Tachwedd 28 - Iona Beckman - Diogelwch

2020
Ionawr 30 - Eukelele - Richard Owen
Chwefror 27 - Dathlu Gŵyl Dewi yn Lastra
Mawrth 26 - Sydna Roberts - Sypreis
Ebrill 30 - Richard Williams, Rhosybol - "Peidiwch a coelio'ch Mam"
Mai 28 - Eluned Jones, Llanfechell - "Marmor Môn"
Mehefin 25 - Eirianwen Williams - Atgofion

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mary Owens
Kings Head, Llannerch-y-Medd, YnysMôn LL71 8BY
01248 470 977
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883