Cangen Merched y Wawr Llannon
Croeso i gangen Merched y Wawr Llannon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gillian Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cerdded y prom yn Aberystwyth

Fel rhan o gerdded (llwybyr yr arfordir) aeth Merched y Wawr Llanon i gerdded y prom yn Aberystwyth yn Mis Mai. Oedd yn noson perffaith i gerdded gan fod y  …Darllen mwy  »
Cangen Llannon
Rhanbarth Ceredigion
Man Cyfarfod: Festri Seilo, Llannon
7.30 2ail Nos Iau y mis

Hydref 3ydd – Noson Agoriadol – Adloniant gan Côr Merched Bro’r Mwyn.
Tachwedd 7fed – ‘Bywyd y Bugail’ – gan Erwyd Howells.
Rhagfyr 5ed – Noson Nafoligaidd dan ofal John Lewis.

2018
Ionawr 2il – Cyfarfod dechrau’r flwyddyn dan ofal y Pwyllgor.
Chwefroro 6ed – Hel Atgofion yng nghwmni Lynda Thomas (Trefran gynt ).
Mawrth 27ain – Dathli Gŵyl Ddewi yn y festri yng nghwmni Rhiannon Lewis a disgyblion Campws Uwchradd Ysgol Henry Richard.


Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Gillian Jones
Grafton, Llannon, Ceredigion SY23 5HW
01974 202 450
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285