Cangen Merched y Wawr Llannor ac Efailnewydd
Croeso i gangen Merched y Wawr Llannor ac Efailnewydd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Anwen Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Enillwyr Bowlio Deg Dwyfor

Llongyfarchiadau i Gangen  Llannor ac Efailnewydd – buddugwyr Bowlio Deg Dwyfor.

Llannor ac Efailnewydd ddoe ac heddiw

Dyma 2 lun o gangen Llannor ac Efailnewydd ardal Dwyfor, un a dynnwyd ar ddechreuad y gangen yn 1975 a’r llall a dynnwyd yn ymweld a’r Bad Achub newydd Porthdinllaen  …Darllen mwy  »

Llannor ac Efailnewydd yn awyddus i fowlio

Rhai o aelodau cangen Llannor ac Efailnewydd yng Nglasfryn.
Cangen Llannor ac Efailnewydd
Rhanbarth Dwyfor
Man Cyfarfod: Festri Berea
7.30 Nos Lun olaf y mis

2018
Medi 24ain – Elan Thomas ‘Pincio Llyn’
Hydref 29ain – John Dilwyn Williams ‘Hanes Bodfel’
Tachwedd 19eg – Carol Vernau ‘Addurno cacen’
Rhagfyr 7fed – Cinio Nadolig

2019
Ionawr 28ain – Mali Parry-Jones ‘Byd Teledu efo’r Bad Achub’
Chwefror 25ain – Dathlu Gŵyl Ddewi
Mawrth 25ain – Malan Hughes ‘Ffariar’
Ebrill 30ain – Taith I'r Ysgwrn a phicnic
Mai 25ain – Coginio ‘Adra ar yr Aga’ £20 y pen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Anwen Williams
Gwynfryn, Efailnewydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5TP
01758 701 036
Officer Photo
Llywydd:
Elizabeth Williams
Y Felin, Llwyndyrus, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NG
01758 750 280
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Morris
Rhydolion, Llangian, Pwllheli, Gwynedd LL53 7LR
01758 712 342
Officer Photo
Trysorydd:
Christine Jones
Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH
01758 614 180
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883