Cangen Merched y Wawr Llanrhaeadr Y.C.
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanrhaeadr Y.C.. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mari Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanrhaeadr YC yn Dathlu’r Deugain

Ar Nos Wener Mawrth yr 20fed dathlwyd  penblwydd Cangen Llanrhaeadr YC  yn ddeugain oed gyda bwffe dan ofal Nia Davies y Bala, a gwnaed cacen y dathlu gan Glenys Williams (aelod  …Darllen mwy  »
Cangen Llanrhaeadr Y.C.
Rhanbarth Glyn Maelor
Man Cyfarfod: Festri Capel Llanrhaeadr
7.15 3ydd Nos Wener y mis

2018
Medi 21ain - 'Halen a Finegr'
Hydref 19eg - Bywyd Japaneaidd gyda Noriko Vernon
Tachwedd 16eg - Gemwaith Cerameg gyda Meinir Wyn
Tachwedd - Tapio'r Bedol
Rhagfyr 12fed (Nos Fercher) - Dathlu'r Nadolig yn y Festri

2019
Ionawr 18eg - Cwis
Chwefror 15fed - Trin Gwallt gyda Chwmni Tsunami
Chwefror - Tapio'r Bedol
Mawrth 15fed - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 12fed - 'Cofio Kate Roberts' gyda Carys Gwilym
Mai 17eg - Trysorau Nain a Sampleri
Mehefin 20fed (Nos Iau) - Ymweld â Gardd Pont y Tŵr

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mari Williams
Pentre Llech, Llanrhaeadr Y.C., Dinbych LL16 4PE
01745 890 326
Officer Photo
Llywydd:
Eirwen Jones
7 Maes Hyfryd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1FA
01824 707 567
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Wynn Davies
Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DT
01824 703 308
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362