Cangen Merched y Wawr Llanrhaeadr ym Mochnant
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanrhaeadr ym Mochnant. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eirian Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanrhaeadr ym Mochnant yn Dathlu’r 50

Bu aelodau cangen Llanrhaeadr ym Mochnant yn dathlu hanner cant yn ddiweddar. Dyma ychydig o luniau o’r digwyddiad.

Cangen Llanrhaeadr ym Mochnant yn 50

Llongyfarchiadau gwresog i Ferched y Wawr Llanrhaeadr ym Mochnant a fu’n Dathlu’r Aur gyda thê prynhawn blasus yn y Dyffryn – cymdeithasu hyfryd.  

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llanrhaeadr ym Mochnant yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Llanrhaeadr ym Mochnant
Rhanbarth Maldwyn Powys
Man Cyfarfod: Neuadd Gyhoeddus Llanrhaeadr
7.00 2il Nos Fawrth y mis

Medi 11
Elizabeth Bickerton 'Gosod Blodau'
Hydref 9
Mair Jones a Teleri Evans 'Therapyddion Galwedigaethol'
Tachwedd 13
Carol Pearce
Rhagfyr 11
Mair Tomos Ifans 'Traddodiadau'r Nadolig'
Ionawr 8
Iwan Vaughan
Chwefror 12
Y Parch Dilys Jones 'Profiadau ar y Maes Cenhadol'
Mawrth
Cinio Dathlu 50
Ebrill 9
Cyfarfod Blynyddol a Blasu bara gyda Lins Vaughan
Mai 14
Noson Allan a swper
Mehefin 11
Elizabeth Evans 'Y Fonesig Agnes Hunt'
Gorffennaf 9
Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifenyddion:
Eirian Jones ac Carol Williams
2 Y Gerddi, Llanrhaeadr ym Mochnant, Croesoswallt SY10 0JY
01691 780 443 / 01691 780262
Officer Photo
Llywydd:
Bronwen Jones
Officer Photo
Trysorydd:
Gwenan Davies
Officer Photo
Llywydd:
Marian James
10 Myrtle Drive, Trallwng, Powys SY21 7HZ
01738 553 579
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mary Steele
Eirianfa, Llanfair careinion, Powys SY21 0SP
01938 810 048
Officer Photo
Trysorydd:
Meira Evans
Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys SY21 ONZ
01938 820 120
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
01678 521 883