Cangen Merched y Wawr Llanrug
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanrug. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Carys Wynne

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Croesawu Meirwen Lloyd yn Llywydd Cenedlaethol

Dyma rai o aelodau Cangen Llanrug yn croesawu un o’u haelodau sef Meirwen Lloyd yn llywydd Cenedlaethol yng Ngwesty’r Celt, Caernarfon.

Bethanne Williams, Llywydd cangen Llanrug yn cyflwyno rhodd i Meirwen Lloyd

Parti canu o gangen Llanrug

Aelodau cangen Llanrug yn mwynhau’r dathlu

Mary Roberts, Llywydd rhanbarth Arfon ac aelod o gangen Llanrug gyda Meirwen Lloyd.

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Llanrug
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Sefydliad Coffa Llanrug
7.30 Ail nos Fawrth y mis

2018
Medi 11eg - Atgofion Anette Bryn Parri
Hydref 9fed - Llanrug, Ddoe a Heddiw gyda Dafydd Whiteside Thomas
Hydref 19eg - Dathliad Llywyddiaeth Meirwen
Tachwedd 13eg - Addurniadau Nadolig gyda Pat Jones
Rhagfyr 11eg - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 8fed - Brethyn Cartref
Chwefror 12fed - Ffotograffiaeth gyda Dylan Arnold
Mawrth 12fed - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 9fed - Noson yng nghwmni Dr Paula Roberts
Mai 14eg 0 Cyfarfod Blynyddol
Mehefin 11eg - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Carys Wynne
Fron Hyfryd Ucha, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4BE
01286 678 629
Officer Photo
Llywydd:
Mary Roberts
Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
01286 675 385
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Trysorydd:
Pat Jones
59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
01286 674 372
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883