Cangen Merched y Wawr Llanrwst
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanrwst. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy. Dyma luniau o fuddugwyr cystadlaethau y dartiau, gyrfa chwist cymar a dominos. Pob hwyl i chi fydd yn cystadlu ym  …Darllen mwy  »
Cangen Llanrwst
Rhanbarth Aberconwy
Man Cyfarfod: Festri Seion Llanrwst
7.00 Nos Fawrth 1af y mis

2018
Medi 4ydd - Noson gyda Tecwyn Ifan
Hydref 2ail - 'Teithio yn yr India' gyda Bleddyn Hughes
Tachwedd 6ed - 'Fy Nghasgliad Arbennig' gan Nia Higginbotham
Rhagfyr 4ydd - 'Cinio a Charolau'

2019
Ionawr - Dim cyfarfod
Chwefror 5ed - Trin Gwallt gyda 'Tsunami'
Mawrth 5ed - Dathlu Gŵyl Ddewi a Bwffe yn y Festri
Ebrill 2ail - Noson gyda Côr y Dysgwyr'
Mai 7fed - Noson Ni
Mehefin 4ydd - Gwibdaith i Pont y Tŵr

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gwenda Jones
Siabod, Ffordd Pari, Llanrwst, Conwy LL26 ODG
01492 640 746
Officer Photo
Llywydd:
Alma Dauncey Roberts
Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
01690 750 331
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen Hughes
Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
01492 640 703
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth O. Jones
Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
01492 650 555
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883