Cangen Merched y Wawr Llansannan
Croeso i gangen Merched y Wawr Llansannan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elen Owen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Llansannan yn Cyfrannu at Brosiect y Llywydd

Dyma Cath, Elen, Glenys a Sheila yn cychwyn casglu sbwriel o gwmpas ardal Llansannan fel rhan o brosiect y Llywydd Cenedlaethol – Meirwen Lloyd i gasglu 6000 o fagiau sbwriel!

Llansannan yn Croesawu‘r Dysgwyr

Croesawyd dysgwyr lleol i Gangen Llansannan am noson hwyliog yng nghwmni Ann Davies Dyma ychydig o luniau o dasgau’r noson – un dasg oedd gwisgo’r archdderwydd ar gyfer y cadeirio.  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl Llansannan

Bu noson hwylus yng Nghwis Hwyl Llansannan. Dyma dîm Cangen Llanelwy ddaeth yn fuddugol ar ôl ateb y cwestiwn datglwm. Llongyfarchiadau i chi gyd!

Dathlu’r 50

Gan fod y Mudiad yn Genedlaethol yn dathu’r 50 yn 2017 a Changen Llansannan yn dathlu yn 2018, penderfynwyd ein bod – mewn rhyw fodd –  yn dathlu yn ystod  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llansannan yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Llansannan
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Canolfan Addysg Llansannan
7.15 3ydd Nos Fercher y mis

2018
Medi 19eg - Mwynhau bod yn greadigol gyda Einir PG
Hydref 17eg - Cerddoriaeth mewn Iechyd a Lles yng nghwmni Rhiannon Ifan
Tachwedd 21ain - Ffotograffiaeth gyda Ceri Llwyd
Rhagfyr 8fed - Cwrs Gosod Blodau Nadoligaidd yn Henllan
Rhagfyr 12fed - Mins Peis a Chrefftau gyda Dawn Wilks

2019
Ionawr 16eg - Swper Calan
Chwefror 20fed - Teithio gyda'r Band - The Mission; Richard Vernon
Mawrth 20fed - Dathlu Gŵyl Ddewi, Adloniant gan Steffan a Tudur Parry
Ebrill 17eg - Noson Hwyliog gyda'r Dysgwyr yng nghwmni Ann Bod Egwyl
Mai 15fed - Noson Gartrefol a threfnu rhaglen 2019/2020
Mehefin 5ed - Ymweld a Gardd Pont y Twr, Rhuthun

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elen Owen
Yr Erw, Llansannan, Sir Conwy LL16 5HS
07788 160810
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362