Cangen Merched y Wawr Llansannan
Croeso i gangen Merched y Wawr Llansannan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elen Owen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llansannan mewn sesiwn ffonau symudol!

Cynhaliwyd sesiwn ymgyfarwyddo â sgiliau gyda’r ffonau symudol cyn ein cyfarfod fis Hydref. Mae byd technoleg yn rhuthro yn ei flaen ac felly roedd cael eistedd i lawr yn chwarae  …Darllen mwy  »

Cangen Llansannan gyda Sadie

Mwynhawyd noson yn gwylio Sadie o Tsunami, Llanrwst yn rhoi colur ar un o’n aelodau,  sef Sheila Dafis. Gyda hi oedd Ffion oedd yn paratoi gwallt hir at briodas. Busnes  …Darllen mwy  »

Llansannan yn Cyfrannu at Brosiect y Llywydd

Dyma Cath, Elen, Glenys a Sheila yn cychwyn casglu sbwriel o gwmpas ardal Llansannan fel rhan o brosiect y Llywydd Cenedlaethol – Meirwen Lloyd i gasglu 6000 o fagiau sbwriel!

Llansannan yn Croesawu‘r Dysgwyr

Croesawyd dysgwyr lleol i Gangen Llansannan am noson hwyliog yng nghwmni Ann Davies Dyma ychydig o luniau o dasgau’r noson – un dasg oedd gwisgo’r archdderwydd ar gyfer y cadeirio.  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl Llansannan

Bu noson hwylus yng Nghwis Hwyl Llansannan. Dyma dîm Cangen Llanelwy ddaeth yn fuddugol ar ôl ateb y cwestiwn datglwm. Llongyfarchiadau i chi gyd!

Dathlu’r 50

Gan fod y Mudiad yn Genedlaethol yn dathu’r 50 yn 2017 a Changen Llansannan yn dathlu yn 2018, penderfynwyd ein bod – mewn rhyw fodd –  yn dathlu yn ystod  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llansannan yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Ebrill

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

 • Cangen Llansannan
  Rhanbarth Colwyn
  Man Cyfarfod: Canolfan Addysg Bro Aled
  7.15 3ydd Nos Lun y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 18 - Hud Perlysiau gyda Ennys Roberts
  Hydref 16 - Ffion o Tsunami Llanrwst
  Tachwedd 20 - Rhyfeddod Adar - Myfyr Griffiths
  Rhagfyr 18 - Mins Peis a Chrefftau gyda Sharon Evans

  2020
  Ionawr 15 - Swper Calan
  Chwefror 19 - Blas o Awstralia a Seland Newydd gyda Glenys Williams
  Mawrth 18 - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 15 - Ein Sioe Ffasiwn Elusennol a chroesawu'r dysgwyr
  Mai 20 - Noson Gartrefol a threfnu rhaglen 2020/21
  Mehefin 17 - Ymweld a Chanolfan Dân Llandudno

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elen Owen
  Yr Erw, Llansannan, Sir Conwy LL16 5HS
  07788 160 810
  Officer Photo
  Llywydd:
  Jen Roberts
  Trigfa, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
  01745 860 595
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Olwen Evans
  Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
  01745 860 675
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Elinor Davies
  Penllan Smithy, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Conwy LL22 8SD
  07713 618 762
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362