Cangen Merched y Wawr Llansannan
Croeso i gangen Merched y Wawr Llansannan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elen Owen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r 50

Gan fod y Mudiad yn Genedlaethol yn dathu’r 50 yn 2017 a Changen Llansannan yn dathlu yn 2018, penderfynwyd ein bod – mewn rhyw fodd –  yn dathlu yn ystod y ddwy flynedd.

Cafwyd sawl awgrymiad gan yr Aelodau, ac un syniad oedd –  gan fod gan y Cyngor Plwyf ddau gawg blodau – un wrth ddod i mewn i’r Pentre o gyfeiriad Abergele, a’r llall wrth ddod i mewn o gyfeiriad Dinbych – ein bod ni fel Cangen yn noddi’r ddau gawg am y ddwy flynedd (Haf 2017, Gaeaf 2017/16 a Haf 2018) sef rhoi blodau ynddynt, ac edrych ar eu hol yn ystod y cyfnod.

Roedd yn bwysig ein bod yn nodi ar y cawgiau ein bod yn eu noddi i ddathlu penblwydd y mudiad.  Ann ein ysgrifennyddes – (a Berwyn ei gwr) yn rhoi syniadau ar bapur sut i nodi  ar y cawgiad – ac yn dod i fyny a’r syniad o gael plac wedi ei wneud o “Ddur Di-staen”   gyda  logo MW arno, ynghyd a’r sgwar ’50 1967-2017’  (fel sydd yn cael ei ddefnyddio eleni).  Bydd y plac yn mesur 250mm ar draws, a 600mm o uchder, a bydd yn cael ei osod ar gefn y cawgiau gyda boltiau cryf.

Mae’r gwaith dur yn cael ei wneud gan Gwmni Dylan Roberts (Llansannan) a ‘r gwaith dylunio gan PR Signs Dinbych , bydd y gwaith dylunio yn cael ei wneud ar blastic cryf (fel sydd yn cael ei ddefnydio ar faniau ayb) ac yn cael ei lynnu ar y dur.

Er mwyn cael ariannu yr uchod fe wnaethom gais i Ymddiriedolaeth Y Diweddar Glyn Owen, Llansannan i gael cymorth ariannol, a bu’r cais yn llwyddianus.   Byddwn yn nodi ar y blac ei fod yn cael ei noddi gan Ferched y Wawr, ac hefyd ein bod wedi cael y cyfraniad tuag at y gost o’r Ymddiriedolaeth uchod.

Rydym hefyd wedi gadael i’r Pwyllgor Cymuned wybod ein bod am wneud hyn – ac maent yn gefnogol iawn.

 

 

Yr arwydd yn ei le

Yr arwydd yn ei le

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Llansannan
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Canolfan Addysg Llansannan
7.15 3ydd Nos Fercher y mis

2018
Medi 19eg - Mwynhau bod yn greadigol gyda Einir PG
Hydref 17eg - Cerddoriaeth mewn Iechyd a Lles yng nghwmni Rhiannon Ifan
Tachwedd 21ain - Ffotograffiaeth gyda Ceri Llwyd
Rhagfyr 8fed - Cwrs Gosod Blodau Nadoligaidd yn Henllan
Rhagfyr 12fed - Mins Peis a Chrefftau gyda Dawn Wilks

2019
Ionawr 16eg - Swper Calan
Chwefror 20fed - Teithio gyda'r Band - The Mission; Richard Vernon
Mawrth 20fed - Dathlu Gŵyl Ddewi, Adloniant gan Steffan a Tudur Parry
Ebrill 17eg - Noson Hwyliog gyda'r Dysgwyr yng nghwmni Ann Bod Egwyl
Mai 15fed - Noson Gartrefol a threfnu rhaglen 2019/2020
Mehefin 5ed - Ymweld a Gardd Pont y Twr, Rhuthun

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elen Owen
Yr Erw, Llansannan, Sir Conwy LL16 5HS
07788 160810
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362