Cangen Merched y Wawr Llanybydder
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanybydder. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Susan Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanybydder yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

  Cafwyd noson arbennig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi wrth i aelodau Cangen Llanybydder rannu Cawl a chymdeithasu gydag aelodau Cangen yr Hafod ac aelodau Côr Lleisiau’r Werin.   Estynnodd  …Darllen mwy  »
Cangen Llanybydder - Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Festri Aberduar - 7.30 nos Lun olaf y mis

Rhanglen2019-2020

2019
Medi 30: Noson yng nghwmni Rhianon Lewis
Hydref 28 - Noson allan yn Llyfrgell Llambed gyda Emyr Lloyd - Swper yn Shapla Tandoori i ddilyn
Tachwedd 25 - Dawn yr artist Aerwen Griffiths
Rhagfyr 16 Carolau, Cwis a Bwffe

2020
Ionawr 24: Cinio Santes Dwynwen
Chwefror 24 - Cawl a Chymdeithasu i ddathly Dydd Gŵyl Dewi
Mawrth 30 - Troi eich llaw at Gelf gwahanol
Ebrill 27 - Creu gemwaith
Mai - Trip 'Mas am y dydd' a swper ar y ffordd adre

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Susan Evans
Gwarffynnon, Llanybydder, Sir Gaerfyrddin SA40 9UB
01580 480 768
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285