Cangen Merched y Wawr Llanybydder
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanybydder. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Susan Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanybydder yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

  Cafwyd noson arbennig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi wrth i aelodau Cangen Llanybydder rannu Cawl a chymdeithasu gydag aelodau Cangen yr Hafod ac aelodau Côr Lleisiau’r Werin.   Estynnodd  …Darllen mwy  »
Cangen Llanybydder
Man cyfarfod : Festri Aberduar – 7.30 y.h.

Cangen Llanybydder
Medi 25ain – Kees Huysmans.
Medi 27ain – Ymuno â Changen Felinfach - Trefnu Blodau gyda Glenys Morgan.
Hydref 23ain – Gwinllan Llaethlliw a bwyd i ddilyn.
Tachwedd 20fed – Y Parchedig Beti Morris.
Rhagfyr – Canu Carolau.

2018
Ionawr 26ain – Swper Santes Dwynwen.
Chwefror 26ain – Cawl gyda chwmni MyW Gorsgoch.
Mawrth 26ain – Noson allan.
Ebrill 30ain – Helfa Drysor.
Mai – Trip dirgel.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Susan Evans
Gwarffynnon, Llanybydder, Sir Gaerfyrddin SA40 9UB
01580 480 768
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285