Cangen Merched y Wawr Llanybydder
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanybydder. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nans Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanybydder yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

  Cafwyd noson arbennig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi wrth i aelodau Cangen Llanybydder rannu Cawl a chymdeithasu gydag aelodau Cangen yr Hafod ac aelodau Côr Lleisiau’r Werin.   Estynnodd  …Darllen mwy  »
Cangen Llanybydder
Man cyfarfod : Festri Aberduar – 7.30 y.h.

Cangen Llanybydder
Medi 25ain – Kees Huysmans.
Medi 27ain – Ymuno â Changen Felinfach - Trefnu Blodau gyda Glenys Morgan.
Hydref 23ain – Gwinllan Llaethlliw a bwyd i ddilyn.
Tachwedd 20fed – Y Parchedig Beti Morris.
Rhagfyr – Canu Carolau.

2018
Ionawr 26ain – Swper Santes Dwynwen.
Chwefror 26ain – Cawl gyda chwmni MyW Gorsgoch.
Mawrth 26ain – Noson allan.
Ebrill 30ain – Helfa Drysor.
Mai – Trip dirgel.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Nans Davies
Y Gweithdy, Brynteg, Llanybydder, Ceredigion SA40 9UY
01570 480 822
Officer Photo
Llywydd:
Enid Evans
Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
01570 470 078
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sandra Lake
Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
01545 570 748
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Angharad Gwilliam
angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103