Cangen Merched y Wawr Llwynpiod
Croeso i gangen Merched y Wawr Llwynpiod. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mair James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llwynpiod yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llwynpiod yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llwynpiod yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gweld pob cofnod
Cangen Llwynpiod
Rhanbarth Ceredigion
Man Cyfarfod: Clwb Hendrewen Stags Head
7.30 Nos Iau 1af y mis

Rhaglen y Gangen 2018-2019

2018
Medi 7fed - (dydd Sadwrn) Taith Ddirgel
Hydref 4ydd - Ymarfer Corff gyda Llunos Williams
Tachwedd 1af - Trin Harddwch gyda Llewela Jones
Rhagfyr 14eg - (nos Wener) Cinio Nadolig

2019
Ionawr 10fed - Trefnwyr Roseanne ac Enfys
Chwefror 7fed - Neuadd y Jiwbilee am 8.00 - Noson yng nghwmni CFfI Llangeitho
Mawrth 1af - Noson Cawl Gwyl Ddewi yn New Inn Llanddewi Brefi
Ebrill 4ydd - Anrhegaron gyda David a Nerys Bennett
Mai 2ail - Cyfarfod Blynyddol a swper yn Hendrewen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Anne Roberts
Glendale, Tregaron, Ceredigion SY25 6QT
01974 298 244
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285