Cangen Merched y Wawr Llwynpiod
Croeso i gangen Merched y Wawr Llwynpiod. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Anne Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llwynpiod yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llwynpiod yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llwynpiod yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gweld pob cofnod
Cangen Llwynpiod
Rhanbarth Ceredigion
Man Cyfarfod: Clwb Hendrewen Stags Head
7.30 Nos Iau 1af y mis

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 21ain - Trip Blynyddol
Hydref 3ydd - Hanes Bro yng nghwmni Mr Lloyd Jones
Tachwedd 7fed - Arddangosfa Goginio
Rhagfyr 6ed - Cinio Dolig - Penrhos Llanrhystud

2020
Ionawr 9fed - Celf a Chrefft - Laura Lewis
Chwefror 7fed - Arlinio gyda Gwawr Yim Jones
Mawrth 6ed - Noson Gwyl Ddewi yng Nglwb Bowlio Tregaron
Ebrill 2ail - Taith i Vietnam yng nghwmni Gwenno a Mali Davies
Mai 7fed - Cyfarfod Blynyddol a Swper yng Nghlwb Hendrewern

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Anne Roberts
Glendale, Tregaron, Ceredigion SY25 6QT
01974 298 244
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285