Cangen Merched y Wawr Lôn Las
Croeso i gangen Merched y Wawr Lôn Las. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Malvina Ley

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Lôn Las yn dathlu’r Aur

Cangen Lôn Las yn Dathlu’r Aur Ddiwedd Mehefin bu Cangen Lon Las yn dathlu penblwydd y Mudiad a phenblwydd y gangen yn hanner cant oed. Lon Las oedd cangen gyntaf  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Lôn Las yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Lôn Las yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Lôn Las
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Man Cyfarfod: Neuadd Gymuned Y Gelli Gardens
7.00 o'r gloch Nos Wener olaf y mis

Merched y Wawr Cangen Lôn Las
Rhaglen 2017/18
Cynhelir y cyfarfodydd yng Nghanolfan Gelli Gardens, Y Gellifedw, nos Wener olaf y mis am 7:00yh.
2017:
Medi 29 - Ymaelodi. Noson dan ofal Ann a Gloria
Hydref 27 - Teithio gyda Jaci Gruffudd
Tachwedd 10 - Cwis Cenedlaethol yn y New Lodge, Gorseinon
Tachwedd 14 - Hanes Kate Roberts yng Nghapel y Nant
Ragfyr 8 - Sgwrs gan Jim Lloyd yng nghwmni Cangen Pontardawe
2018:
Ionawr 26 - Byd Argraffu Gareth Richards
Chwefror 23 - Coginio - hoff rysait yr aelodau
Mwrth 23 - Pryd o fwyd
Ebrill 30 - Hanes Abiah Roderick gan Glenys Protheroe ym Mhontardawe
Mai 25 -
Mehefin 29 - Gwibdaith


Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
:
Malvina Ley
Nythfa, 3 Heol Brithdir, Y Gellifedw, Abertawe SA7 9PZ
01792 812 668
Officer Photo
Llywydd:
Nest Davies
Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
01792 862 901
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mererid Morgan
Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
01792 895 172
Officer Photo
Trysorydd:
Jaci Gruffudd
41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
01792 205 807
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Menna Lewis
E-bost: menna@merchedywawr.cymru
07792 823 837
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jên Dafis
jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249