Cangen Merched y Wawr Lôn Las
Croeso i gangen Merched y Wawr Lôn Las. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Malvina Ley

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Lôn Las yn dathlu’r Aur

Cangen Lôn Las yn Dathlu’r Aur Ddiwedd Mehefin bu Cangen Lon Las yn dathlu penblwydd y Mudiad a phenblwydd y gangen yn hanner cant oed. Lon Las oedd cangen gyntaf  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Lôn Las yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Lôn Las yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

 • Cangen Lôn Las
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: Neuadd Gymuned Y Gelli Gardens
  7.00 o'r gloch Nos Wener olaf y mis
  Llywydd: Ann Rosser
  Ysgrifennydd: Malvina Ley
  Rhif ffôn: 01792 812 668
  Trysorydd: Wendy Hopkins

  Merched y Wawr Cangen Lôn Las
  Rhaglen 2017/18
  Cynhelir y cyfarfodydd yng Nghanolfan Gelli Gardens, Y Gellifedw, nos Wener olaf y mis am 7:00yh.
  2017:
  Medi 29 - Ymaelodi. Noson dan ofal Ann a Gloria
  Hydref 27 - Teithio gyda Jaci Gruffudd
  Tachwedd 10 - Cwis Cenedlaethol yn y New Lodge, Gorseinon
  Tachwedd 14 - Hanes Kate Roberts yng Nghapel y Nant
  Ragfyr 8 - Sgwrs gan Jim Lloyd yng nghwmni Cangen Pontardawe
  2018:
  Ionawr 26 - Byd Argraffu Gareth Richards
  Chwefror 23 - Coginio - hoff rysait yr aelodau
  Mwrth 23 - Pryd o fwyd
  Ebrill 30 - Hanes Abiah Roderick gan Glenys Protheroe ym Mhontardawe
  Mai 25 -
  Mehefin 29 - Gwibdaith


  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  :
  Malvina Ley
  Nythfa, 3 Heol Brithdir, Y Gellifedw, Abertawe SA7 9PZ
  01792 812 668
  Officer Photo
  Llywydd:
  Jean Bowen
  Hilldene, Heol y Graig, Trebannws, Abertawe SA8 4BA
  01792 865 421
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catrin Stevens
  10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX
  01792 893 410
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249