Cangen Merched y Wawr Maenclochog
Croeso i gangen Merched y Wawr Maenclochog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Maureen George

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Maenclochog yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gwibdaith Cangen Maenclochog i Ogledd Cymru

Y llynedd, buom yn ddigon ffodus i dderbyn grant wrth Arian i Bawb Cymru i fynd ar daith i Ogledd Cymru. Er mwyn derbyn grant, roedd rhaid cael elfen addysgiadol  …Darllen mwy  »

Gwibdaith Cangen Maenclochog

Bu aelodau cangen Maenclochog i Ogledd Cymru mis Mehefin 2014. Derbyniwyd grant Arian i Bawb i dalu  am y daith. Buon ni’n ymweld â cartref Hedd Wyn, Llanystumdwy, Caernarfon a Chopa’r  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

 • Cangen Maenclochog
  Man cyfarfod : Neuadd maenclochog – 7.30 y.h.
  Rhaglen
  2018
  Medi 7fed– Taith ar y trên : Rheilffordd Gwili ger Caerfyrddin
  Hydref 3ydd - Barn y panel : Winnie James, Catrin Thomas, Geraint Jones ac Alun Phillips. Gwahodd Mynachlog-ddu
  Tachwedd 14eg - Linda a Gwawr James = Coginio
  Rhagfyr 14eg – Cinio Nadolig yn Nantyffin am 1. Crefft gan Ann Morris.

  2019
  Ionawr 9fed – Gemau Bwrdd
  Chwefror 13eg Rheilffordd Maenclochog
  Mawrth 13eg – Cawl yn Caffi Sgwâr. Bingo gyda Peggy.
  Ebrill 9fed – Trefnu rhaglen.
  Mai 15– Ymweld â Gwydr Derw, Pantyderi 8yh Swper: Salutaion

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Maureen George
  Delfan, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7LB
  01437 532 282
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730