Cangen Merched y Wawr Maenclochog
Croeso i gangen Merched y Wawr Maenclochog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Maureen George

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Maenclochog yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gwibdaith Cangen Maenclochog i Ogledd Cymru

Y llynedd, buom yn ddigon ffodus i dderbyn grant wrth Arian i Bawb Cymru i fynd ar daith i Ogledd Cymru. Er mwyn derbyn grant, roedd rhaid cael elfen addysgiadol  …Darllen mwy  »

Gwibdaith Cangen Maenclochog

Bu aelodau cangen Maenclochog i Ogledd Cymru mis Mehefin 2014. Derbyniwyd grant Arian i Bawb i dalu  am y daith. Buon ni’n ymweld â cartref Hedd Wyn, Llanystumdwy, Caernarfon a Chopa’r  …Darllen mwy  »
Cangen Maenclochog
Man cyfarfod : Neuadd maenclochog – 7.30 y.h.
Rhaglen
2018
Medi 7fed– Taith ar y trên : Rheilffordd Gwili ger Caerfyrddin
Hydref 3ydd - Barn y panel : Winnie James, Catrin Thomas, Geraint Jones ac Alun Phillips. Gwahodd Mynachlog-ddu
Tachwedd 14eg - Linda a Gwawr James = Coginio
Rhagfyr 14eg – Cinio Nadolig yn Nantyffin am 1. Crefft gan Ann Morris.

2019
Ionawr 9fed – Gemau Bwrdd
Chwefror 13eg Rheilffordd Maenclochog
Mawrth 13eg – Cawl yn Caffi Sgwâr. Bingo gyda Peggy.
Ebrill 9fed – Trefnu rhaglen.
Mai 15– Ymweld â Gwydr Derw, Pantyderi 8yh Swper: Salutaion

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen George
Delfan, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7LB
01437 532 282
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730