Cangen Merched y Wawr Maenclochog
Croeso i gangen Merched y Wawr Maenclochog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Maureen George

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Gwibdaith Cangen Maenclochog

Bu aelodau cangen Maenclochog i Ogledd Cymru mis Mehefin 2014.

Derbyniwyd grant Arian i Bawb i dalu  am y daith.

Buon ni’n ymweld â cartref Hedd Wyn, Llanystumdwy, Caernarfon a Chopa’r Wyddfa.

 

Aelodau Cangen Merched y Wawr  Maenclochog ar Gopa'r Wyddfa

Ar gopa’r Wyddfa

Merched y Wawr Maenclochog yn Ymweld â chartref Hedd Wyn

Ymweld â chartref Hedd Wyn

Aelodau Cangen Maenclochog yn ymweld â Llanystumdwy

Llanystumdwy

Merched y Wawr Maenclochog yn dal y tren i fynd i Fyny'r WYddfa

Llanberis

 

Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Maenclochog

Ysgrifennydd : Maureen George – 01437 532 282
Man cyfarfod : Neuadd maenclochog – 7.30 y.h.

Rhaglen 2016-17
Medi 10 – Ymweld â chegin Gareth Richards, Llanbed. Arddangosfa goginio : ‘Hyfrydwch a harddwch yr Hydref ‘.
Medi 19 – Pwyllgor Rhanbarth – Hen ysgol Casnewydd Bach.
Hydref 3 – Ymweld â Changen Hwlffordd – Aneirin Karadog.
Hydref 8 – Cinio’r Rhanbarth i ddathlu’r Aur yn Crug Glas am 12.30.
Hydref 22 (Sadwrn) – Taith i Fae Caerdydd i weld y sioe Mamma Mia. Dechrau am 8 o’r gloch. Swper yn Y Bont, Llangennech.
Tachwedd 2 – “Bugeiliaid y stryd “ – Parch Jill Hayley Harries.Gwahodd cangen Hwlffordd.
Tachwedd 11 – Cwis Hwyl Cenedlaethol – Caffi Beca Efailwen.
Tachwedd 14 – Pwyllgor Rhanbarth – Festri Capel Bethel, Mynachlog-ddu.
Rhagfyr 9 (Dydd Gwener ) – Cinio Nadolig yn Nant-y-ffin am 1.00. Crefft gan Ann Nicholas.

2017
Ionawr 11 – “Clustogau “ – Valmai Davies.
Chwefror 8 – Grug Fussell – Nyrs arbenigol y galon.
Chwefror 13 – Pwyllgor Rhanbarth – Festri Capel Blaenffos.
Mawrth 8 – Cawl yn Caffi Beca – 7.30 y.h. Rhythwyn ac Ann Nicholas i’n diddori.
Ebrill 10 – Pwyllgor Rhanbarth – Festri Capel Llwynyrhwrdd, Tegryn.
Ebrill 12 – Trefnu rhaglen 2017-18.
Mai 19 – Taith i Dyddewi.


Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen George
Delfan, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7LB
01437 532 282
Officer Photo
Llywydd:
Jill Lewis
Lluest, Llanglydwen, Hendygwyn ar Dâf, Sir Gaerfyrddin SA34 OXP
01994 419 495
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Elizabeth Evans
Ceredigion a Phenfro
01970 832 745
Officer Photo
Swyddog Datblygu:
Elizabeth Evans
01970 832 745