Cangen Merched y Wawr Maesywaun
Croeso i gangen Merched y Wawr Maesywaun. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenan Mair Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Maesywaun yn dathlu Gwyl Ddewi gyda Hywel Gwynfryn

Roedd neuadd Maesywaun yn llawn ar nos Lun y 23ain o Fawrth. ‘Roedd aelodau cangen Maesywaun wedi paratoi cawl, bara brith a chacen gri i aelodau o ganghennau Llandrillo, Sarnau, Bro Tryweryn, Y Bala, Y Parc, Llanuwchllyn a Llandderfel. Yn dilyn y swper cafwyd sgwrs ddifyr a hwyliog gan Hywel Gwynfryn.

Merched y Wawr Cangen Maesywaun yn mwynhau yn Noson Gwyl Ddewi yng nghwmni Hywel Gwynfryn

Merched y Wawr Cangen Maesywaun yn mwynhau yn Noson Gwyl Ddewi yng nghwmni Hywel Gwynfryn

Daeth canghennau Llandrillo, Sarnau, Bro Tryweryn, Y Bala, Y Parc, Llanuwchllyn a Llandderfel i ymuno â changen Merched y Wawr  Maesywaun

Daeth canghennau Llandrillo, Sarnau, Bro Tryweryn, Y Bala, Y Parc, Llanuwchllyn a Llandderfel i ymuno â changen Maesywaun

Aelodau Merched y Wawr yn mwynhau noson Gwyl Ddewi Cangen Maesywaun

Aelodau Merched y Wawr yn mwynhau noson Gwyl Ddewi Cangen MaesywaunGweld pob cofnod Nesaf
Cangen Maesywaun
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Neuadd Maesywaen
7.30 4ydd Nos Lun y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gwenan Mair Jones
Erw Faen, Rhyd Uchaf, Y Bala, Gwynedd LL23 7SD
01678 520 304
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883