Cangen Merched y Wawr Melindwr
Croeso i gangen Merched y Wawr Melindwr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Aerona Armitage a Heulwen Lewis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyflwyno Tarian Mair Kitchener Davies

Dyma Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tarian Mair Kitchener Davies a thystysgrifau i ganghennau Melindwr a Chylch Aeron am y cynnydd mwyaf mewn aelodau. Daethant i’r brig gyda  …Darllen mwy  »

Cangen Melindwr yn gosod Diffibriliwr yn y pentref

Mae cangen Melindwr o  Ferched y Wawr wedi gosod Diffibriliwr tu allan i Ysgol Penllwyn, Capel Bangor yn dilyn cais llwyddiannus i Gronfa Loteri Fawr.  Gweler rhai o aelodau Merched y  …Darllen mwy  »

Merched y Wawr Melindwr yn dathlu’r aur

 

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Melindwr yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Melindwr -Rhanbarth Ceredigion
Man Cyfarfod: Neuadd Bentref Penllwyn -7.30 Nos Fawrth 1af y mis

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 3ydd - Aled Evans
Hydref 1af - Gweithdy Betsan Jane
Tachwedd 12fed - Geraint Morgan (yn Festri'r Capel - sylwer y dyddiad)
Rhagfyr 3ydd - Cinio Nadolig - Tafarn y Maes

2020
Ionawr 7fed - Beti Wyn - Ffeltio
Chwefror 4ydd - Beiciau Gwaed
Mawrth 3ydd - Cawl Gŵyl Dewi yng Ngwesty'r Richmond
Ebrill 7fed - Marian Weston - Gosod Blodau
Mai 5ed - Cor Adran yr Urdd a Changhennau eraill

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Aerona Armitage
Fronhedydd, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3NL
01970 880 608
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Heulwen Lewis
Deiniol, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion SA43 1PX
01970 880 413
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285