Cangen Merched y Wawr Melindwr
Croeso i gangen Merched y Wawr Melindwr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Delyth Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyflwyno Tarian Mair Kitchener Davies

Dyma Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tarian Mair Kitchener Davies a thystysgrifau i ganghennau Melindwr a Chylch Aeron am y cynnydd mwyaf mewn aelodau. Daethant i’r brig gyda  …Darllen mwy  »

Cangen Melindwr yn gosod Diffibriliwr yn y pentref

Mae cangen Melindwr o  Ferched y Wawr wedi gosod Diffibriliwr tu allan i Ysgol Penllwyn, Capel Bangor yn dilyn cais llwyddiannus i Gronfa Loteri Fawr.  Gweler rhai o aelodau Merched y  …Darllen mwy  »

Merched y Wawr Melindwr yn dathlu’r aur

 

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Melindwr yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mehefin

   • Hydref

 • CANGEN MELINDWR
  NOS FAWRTH GYNTAF Y MIS
  NEUADD BENTREF PENLLWYN, CAPEL BANGOR
  7.30 O’R GLOCH

  RHAGLEN 2018 - 2019

  2018
  Medi 4ydd - Noson Ymaelodi - Dr Hedd Piper - Y Corff Ystwyth
  Hydref 3ydd - Mr Gethin Davies - Ymweld â'r Frigâd Dan - Lluniaeth - Llety Parc
  Tachwedd 6ed - Mr Meirion Roberts - Cigydd Porchell
  Rhagfyr 4ydd - Cinio Nadolig - Libanus 1877, Borth - Gwraig Wadd - Y Canon Elieen Dav

  2019
  Ionawr 8fed - Pawb a'i Farn - Arweinydd y Noson - Mr Hywel Jones - Panelwyr y Noson - Mrs Caryl Lewis, Mr Deian Creunant, Mr Gwenallt Llwyd Ifan, Mrs Meirwen Williams
  Chwefror 5ed - Mr Gwyn Caradog Evans - Garddio
  Mawrth 12fed - Gŵyl Dewi - Crefftau Pennau - Gŵr gwadd Mr Siôn Meredith
  Ebrill 2ail - Dr Angharad Fychan - Enwau Lleoedd Cymru
  Mai 7fed - Noson i'w drefnu
  Mehefin- Taith yr Haf

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Llinos Jones
  Llwyniorwerth Uchaf, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3LL
  01970 880 238
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285