Cangen Merched y Wawr Melindwr
Croeso i gangen Merched y Wawr Melindwr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Llinos Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Melindwr yn gosod Diffibriliwr yn y pentref

Mae cangen Melindwr o  Ferched y Wawr wedi gosod Diffibriliwr tu allan i Ysgol Penllwyn, Capel Bangor yn dilyn cais llwyddiannus i Gronfa Loteri Fawr.  Gweler rhai o aelodau Merched y  …Darllen mwy  »

Merched y Wawr Melindwr yn dathlu’r aur

 

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Melindwr yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
CANGEN MELINDWR
NOS FAWRTH GYNTAF Y MIS
NEUADD BENTREF PENLLWYN, CAPEL BANGOR
7.30 O’R GLOCH

RHAGLEN 2017 - 2018
Medi 5ed: Noson Ymaelodi
Aloe-Vera - Manon Reynolds
Hydref 3ydd: Ymweld ag Amgueddfa Ceredigion
Paned - Llety Parc
Tachwedd 7fed: Noson gwis gyda Hywel Wyn Jones
(dwy gangen i ymuno)
Rhagfyr 6ed: Cinio Nadolig - Gwesty’r Richmond
Gwraig wadd: Sara Gibson
(Noder Nos Fercher)
Ionawr 9fed:Menywod Cymreig—Ruth Jên
(Noder ail nos Fawrth)
Chwefror 6ed: Joyce George - Ymweliad â Tsieina
Mawrth 6ed: Gŵyl Ddewi - Llety Parc
Gŵr gwadd: Dr. Hywel Griffiths
Ebrill 10fed: Cymorth Cyntaf yn y cartref
Jane Leggett
(Noder ail nos Fawrth)
Mai 1af: Harddwch a Christa
Mehefin 16eg: Hyfrydwch a Harddwch yr Haf
Diwrnod allan (Noder y dyddiad)
Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Llinos Jones
Llwyniorwerth Uchaf, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3LL
01970 880 238
Officer Photo
Llywydd:
Enid Evans
Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
01570 470 078
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sandra Lake
Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
01545 570 748
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Angharad Gwilliam
angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103