Cangen Merched y Wawr Melindwr
Croeso i gangen Merched y Wawr Melindwr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nia Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Melindwr yn gosod Diffibriliwr yn y pentref

Mae cangen Melindwr o  Ferched y Wawr wedi gosod Diffibriliwr tu allan i Ysgol Penllwyn, Capel Bangor yn dilyn cais llwyddiannus i Gronfa Loteri Fawr.  Gweler rhai o aelodau Merched y  …Darllen mwy  »

Merched y Wawr Melindwr yn dathlu’r aur

 

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Melindwr yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Man cyfarfod : Neuadd Bentref Penllwyn, Capel Bangor – 7.30 y.h.
Medi 5ed – Undeb Amaethwyr Cymru – Mared Rand Jones.
Medi 19eg – Cwis gyda John Jones ynghyd â Changen Llanfarian.
Hydref 3ydd – Noson yng nghwmni Cynthia Edwards a’r Dysgwyr yn Ysgol Syr John Rhys
gyda Côr Cyd.
Hydref 17eg – Teithiau Tango – Aled Rees.
Hydref 31ain – Aloe Vera gyda Manon Reynolds.
Tachwedd 7fed – Ymuno â Changen Melindwr – Cwis.
Tachwedd 19eg – Cinio Nadolig yng nghwmni Sandra Morris Jones.
Rhagfyr 5ed – Noson yn Eglwys Ysbyty Cynfyn yng nghwmni canghennau Aberystwyth a
Rhydypennau gyda Merched Soar yn diddanu.

2018
Ionawr 10fed – Panto – “Cinderella “
Ionawr 30ain – Popty Bach y Wlad – Enfys Wyse.
Chwefror 13eg – Mynd i Libanus, Borth.
Chwefror 27ain – Cawl Gŵyl Ddewi gyda Bois y Rhedyn.
Mawrth 12ed – Ymuno â Changen Llangwyryfon – “Pethau Olyv”
Mai 15ed – Crefftau’r Bwthyn – Glesni Haf.


Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Nia Davies
22 Penllwyn, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3LP
01970 880 323
Officer Photo
Llywydd:
Enid Evans
Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
01570 470 078
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sandra Lake
Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
01545 570 748
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Elizabeth Evans
Ceredigion a Phenfro
01970 832745