Cangen Merched y Wawr Melindwr
Croeso i gangen Merched y Wawr Melindwr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Delyth Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyflwyno Tarian Mair Kitchener Davies

Dyma Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tarian Mair Kitchener Davies a thystysgrifau i ganghennau Melindwr a Chylch Aeron am y cynnydd mwyaf mewn aelodau. Daethant i’r brig gyda phump aelod newydd yr un. Llongyfarchiadau iddynt!

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
CANGEN MELINDWR
NOS FAWRTH GYNTAF Y MIS
NEUADD BENTREF PENLLWYN, CAPEL BANGOR
7.30 O’R GLOCH

RHAGLEN 2018 - 2019

2018
Medi 4ydd - Noson Ymaelodi - Dr Hedd Piper - Y Corff Ystwyth
Hydref 3ydd - Mr Gethin Davies - Ymweld â'r Frigâd Dan - Lluniaeth - Llety Parc
Tachwedd 6ed - Mr Meirion Roberts - Cigydd Porchell
Rhagfyr 4ydd - Cinio Nadolig - Libanus 1877, Borth - Gwraig Wadd - Y Canon Elieen Dav

2019
Ionawr 8fed - Pawb a'i Farn - Arweinydd y Noson - Mr Hywel Jones - Panelwyr y Noson - Mrs Caryl Lewis, Mr Deian Creunant, Mr Gwenallt Llwyd Ifan, Mrs Meirwen Williams
Chwefror 5ed - Mr Gwyn Caradog Evans - Garddio
Mawrth 12fed - Gŵyl Dewi - Crefftau Pennau - Gŵr gwadd Mr Siôn Meredith
Ebrill 2ail - Dr Angharad Fychan - Enwau Lleoedd Cymru
Mai 7fed - Noson i'w drefnu
Mehefin- Taith yr Haf

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Llinos Jones
Llwyniorwerth Uchaf, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3LL
01970 880 238
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285