Cangen Merched y Wawr Merthyr Tudful
Croeso i gangen Merched y Wawr Merthyr Tudful. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Hefina Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Merthyr
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Canolfan Soar
7.00 2ail Nos Fercher y mis

2018
Medi 12fed - Gweithdy 'Twidl Miffs' gyda Nia a Morwen
Hydref 10fed - 'Y Ddrama a Fi' gan Mirain Alaw Jones
Tachwedd - Sgwrs gyda Catrin Dafydd
Rhagfyr - Gwasanaeth Nadolig Soar
Gwasanaeth Nadolig y Rhanbarth

2019
Ionawr 19eg - Dathlu Pen Blwydd Hannah yn 80 oed
Chwefror 13eg - Noson yng nghwmni Lynda Pritchard, Newcombe
Mawrth 13eg - Coginio gyda Eluned Davies-Scott
Ebrill 10fed - 'Dringo' gyda Bruce Lane
Mai 8fed - Ann yn y Jyngl!
Mehefin 12fed - Gwirfoddoli yn India, Mirain Alaw Jones
Gorffennaf 10fed - Bowlio Deg

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Hefina Davies
2 Clos Morlais, Parc y Castell, Merthyr Tudful CF48 1JD
01685 371 356
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249