Cangen Merched y Wawr Merthyr Tudful
Croeso i gangen Merched y Wawr Merthyr Tudful. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Hefina Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Merthyr
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Canolfan Soar
7.00 2ail Nos Fercher y mis

Medi 14 - Am dro i Barc Taf Bargoed 5yh
Hydref 12 - Wyn a Christine James yn trafod eu llyfr ‘Dagrau Tost’ ( Trychineb Aberfan)
Tachwedd 9- Dangosiad o’r ffilm ‘Llyfrgell’ yn Theatr Soar. Croeso i bawb!
Rhagfyr 14- Cinio Nadolig
Ionawr 11 - Sgwrs gan Gareth Rees (BBC Wales)
Chwefror 8 - Diwrnod o bampro yng ngholeg Merthyr Tudful
Mawrth 8 - Noson yng ngofal staff Canolfan Soar
Ebrill 12 - Ymweliad a Chrochendy Nantgarw
Mai 10 -Sgrabl
Mehefin 14- Bowlio Deg yn Rhydycar
Gorffennaf -Taith diwedd tymor i Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Hefina Davies
2 Clos Morlais, Parc y Castell, Merthyr Tudful CF48 1JD
01685 371 356
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249