Cangen Merched y Wawr Mochdre
Croeso i gangen Merched y Wawr Mochdre. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eirlys Hughes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Mochdre yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Mochdre
Rhanbarth Aberconwy
Man Cyfarfod: Capel y Rhos, Llandrillo yn Rhos
7.00 3ydd Nos Lun y mis

2018
Medi 17eg - Noson Agoriadol gyda Raymond Jones
Hydref 15ed - Sgwrs gan Huw Roberts, 'Creu a Chasglu'
Tachwedd 9fed - Cwis Cenedlaethol
Tachwedd 19eg - Atgofion 'Tua'r Nadolig' gyda Rhiannon Parry
Rhagfyr 3ydd - Carolau'r Rhanbarth
Rhagfyr 17eg - Cinio Nadolig yng Nghlwb Golff Gogledd Cymru

2019
Ionawr 21ain - Sgwrs gan yr Archdderwydd, Geraint Lloyd Owen
Chwefror 18ed - Sgwrs ar Iechyd gan Dr Mair Edwards
Mawrth 4ydd - Dathlu Gŵyl Ddewi
Mawrth 18ed - Cwmni Gemwaith 'Tlws'
Ebrill 5ed - Chwaraeon Rhanbarth
Ebrill 15ed - Hanes y Chwareli gyda Cemlyn WIlliams
Mai 20fed - 'Cacennau' gyda Einir Pg
Mehefin 17eg - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirlys Hughes
9 Ffordd Bryn Gosol, Llandudno, Sir Conwy, LL30 1NT
01492 573089
Officer Photo
Llywydd:
Alma Dauncey Roberts
Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
01690 750 331
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen Hughes
Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
01492 640 703
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth O. Jones
Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
01492 650 555
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883