Cangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jane Jenkins

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Mynach a’r Cylch yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau Cangen Mynach a’r Cylch yn brysur iawn yn casglu sbwriel yn ddiweddar i gefnogi prosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd. Y nod yw i gasglu 6000 o fagiau  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cyflwyno Tarian y diweddar Mair Kitchener Davies i Gangen Mynach a’r Cylch

Enid Evans, Llywydd Rhanbath Ceredigion yn cyflwyno tarian y diweddar Mair Kitchener Davies am gynnydd aelodaeth i Mair Davies, Jane Jenkins, Eiry Jones a Nestsa Roberts o gangen Mynach a’r  …Darllen mwy  »

Band y Gegin Cangen Mynach

Bu aelodau band  cangen Mynach yn perfformio yn neuadd Llanafan ar wahoddiiad y gangen i’r Eisteddfod Ffug ddechrau Mawrth. Cafwyd noson hwyliog dros ben a phawb wedi paratoi’n drylwyr  a  …Darllen mwy  »
Cangen Mynach a'r Cylch - Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Ysgol Mynach - 7.30 nos Fawrth bob pythefnos

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 1af - Arddangosfa a Te ar y cyd gyda CFfI Trisant yn Neuadd Lisburne Llanafan (rhwng 2 a 5yp)
Medi 15fed - Te'r Dathlu yn y Conrah, Ffosrhydgaled
Medi 24ain - Melysion Mam gyda Non Elias
Hydref 8fed - Noson yng nghwmni Wil Griffiths
Hydref 22ain - Ymweld a'r Archidy (5.30)
Tachwedd 5ed - Brocera gyda Gwawr Davies
Tachwedd 19eg Noson yng nghwmni Geraint Morgan
Tachwedd 23 ain - Cinio'r Dathlu yng Ngwesty'r Hafod
Rhagfy 3ydd - Noson yn Eglwys Ysbyty Cynfyn yng nghwmni Aelodau Genau'r Glyn, Llanfarian a Thregaron - Bois y Fro yn diddanu

2020
Ionawr 15fed - Panto Peter Pan - Theatre y Werin (nos Fercher)
Ionawr 21ain - Harddwch Christa
Chwefror 4ydd - Ar Werth gyda Iestyn Leyshon
Chwefror 18fed - Noson Gymdeithasol
Mawrth 3ydd - Cawl Gwyl DDewi yn Neuadd Ysgol Syr John Rhys
Mai 9fed - Trip i'r Ysgwrn ac Amgueddfa Lloyd George
Awst 1-8 - Eisteddfod Genedlaethol Cymru Ceredigion yn Nregaron

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Jane Jenkins
Faengrach, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4QU
01970 890 303
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285