Cangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Anita Owen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cyflwyno Tarian y diweddar Mair Kitchener Davies i Gangen Mynach a’r Cylch

Enid Evans, Llywydd Rhanbath Ceredigion yn cyflwyno tarian y diweddar Mair Kitchener Davies am gynnydd aelodaeth i Mair Davies, Jane Jenkins, Eiry Jones a Nestsa Roberts o gangen Mynach a’r  …Darllen mwy  »

Band y Gegin Cangen Mynach

Bu aelodau band  cangen Mynach yn perfformio yn neuadd Llanafan ar wahoddiiad y gangen i’r Eisteddfod Ffug ddechrau Mawrth. Cafwyd noson hwyliog dros ben a phawb wedi paratoi’n drylwyr  a  …Darllen mwy  »
Man cyfarfod : Ysgol Mynach – 7.30 y.h.
Rhaglen 2018 - 2019

2018
Medi 4ydd – Pwythau Pisgah - Menna Lewis
Medi 22ain – Trip i Amgueddfa Wlân Cymru - Te prynhawn Tŷ Te Cenarth
Hydref 2ail – Noson yng nghwmni Wyn Melville JOnes
Hydref 16eg – Ymweld a'r Llyfrgell Genedlaethol - cwrdd am 4.00 o'r gloch
Hydref 24ain - Galwad CYnnar - Gerallt Pennant yng Nghapel Mynach - agored i bawb gyda Chymdeithas y Paith a Chwmystwyth
Hydref 30ain - Anrhegaron gyda David a Nerys Bennett
Tachwedd 13feg – Beiciau Gwaed Cymru - Graham Jones
Tachwedd 23ain – Cinio Nadolig - Half Way Pisgah.
Rhagfyr 4ydd – Naws y Nadolig - Eglwys Ysbyty Cynfyn gyda Changhennau Llangwyryfon a Thregaron - Adloniant: Harmony

2019
Ionawr 9fed – Panto – Aladin
Ionawr 15fed – 3N Gwallt - Carys Haf
Ionawr 29ain - Seiat Holi
Chwefror 12fed – Jams a Siytni
Chwefror 27ain – Cawl Gŵyl Ddewi gyda Parti Camddwr
Mai 14eg – Blodau'r Bedol - Donald Morgan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Jane Jenkins
Faengrach, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4QU
01970 890 303
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285