Cangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eiry Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cyflwyno Tarian y diweddar Mair Kitchener Davies i Gangen Mynach a’r Cylch

Enid Evans, Llywydd Rhanbath Ceredigion yn cyflwyno tarian y diweddar Mair Kitchener Davies am gynnydd aelodaeth i Mair Davies, Jane Jenkins, Eiry Jones a Nestsa Roberts o gangen Mynach a’r  …Darllen mwy  »

Band y Gegin Cangen Mynach

Bu aelodau band  cangen Mynach yn perfformio yn neuadd Llanafan ar wahoddiiad y gangen i’r Eisteddfod Ffug ddechrau Mawrth. Cafwyd noson hwyliog dros ben a phawb wedi paratoi’n drylwyr  a  …Darllen mwy  »
Cangen Mynach a’r Cylch
Ysgrifennydd : Eiry Jones – 01974 282 425
Man cyfarfod : Ysgol Mynach – 7.30 y.h.

Rhaglen 2016-17
Medi 6 – Jane Wyn – Ysgol Bro Pedr.
Medi 10 – Trip i Eglwys y Mwnt, siopa yn Aberteifi a the prynhawn yng Ngwesty’r Cliff.
Medi 20 – Noson yng nghwmni Lyn Lewis Dafis.
Hydref 4 – Bowlio Deg, Clarach.
Hydref 18 – Ychydig o’i hanes gan Jasmine Wilson.
Tachwedd 1 – Meirion Roberts – Paratoi pryd o fwyd.
Tachwedd 15 – Ffilm gan Hawys Hughes.
Tachwedd 20 – Cinio Nadolig yng Ngwesty’r Hafod.
Tachwedd 30 – Pethau Olyv yng Ngwesty’r Hafod gyda changhennau Ffair Rhos, Talybont a
Phenrhyn-coch.
Rhagfyr 6 – Noson Gemau.

2017
Ionawr 11 – Panto – “jack and the Beanstalk”.
Ionawr 24 – Ffotograffiaeth – Keith Morris.
Chwefror 14 – Gyrfa Plismon – Hefin Jones.
Chwefror 20 – Ymuno â Changen Aberystwyth mewn noson yng Nghapel y Morfa.
Chwefror 28 – Cawl Gŵyl Ddewi gyda Merched Bro Mwyn.
Mai 24 – Gosod Blodau gyda Kevin Davies.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Eiry Jones
Dolcoion, Rhosygell, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4RB
01970 282 425
Officer Photo
Llywydd:
Enid Evans
Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
01570 470 078
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sandra Lake
Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
01545 570 748
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Elizabeth Evans
Ceredigion a Phenfro
01970 832745